Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Znamy nazwiska członków rad społecznych przy KOWR

Obrazek

Przy 17 Oddziałach Terenowych KOWR powstały wreszcie rady społeczne. Oby osoby w nich zasiadające w zgodzie i mądrości pilnowały interesów wsi i rolników.

dr Piotr Łuczak10 kwietnia 2018, 14:38
Przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ukonstytuowały się niedawno Rady Społeczne. Powstały one na podstawie zarządzania dyrektora generalnego KOWR (21/2018/z) z 5 lutego br., które zmieniono jeszcze dwa razy – 5 marca br. (zarządzenie 35/2w18/z), 12 marca (zarządzenie 43/2018/z). Dokument ten wprowadził regulamin rad społecznych, działających przy oddziałach KOWR.

W najbardziej aktualnej wersji rozporządzenia czytamy, że:
 • W skład rady wchodzi 2 przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania OT KOWR. Takich oddziałów w kraju jest 17 (w woj. zachodniopomorskim – obok Szczecina, jest jeszcze Koszalin).
 • Rada liczy od 7 do 15 członków.
 • W przypadku, gdy więcej niż 13 organizacji rolniczych wskaże swych członków do rady, w jej skład wchodzą te, które liczą najwięcej członków.
 • Pierwszy nabór do rad ruszył od 10 lutego, a pierwsza dwuletnia kadencja rad wystartowała 15 marca.
 • Rady społeczne mają być gremium doradczym i opiniującym dla dyrektora OT KOWR.
 • Opinie dla dyrektora OT KOWR mają być formułowane pisemnie.
 • Posiedzenia rady są zwoływane na wniosek dyrektora KOWR lub co najmniej połowy liczby członków rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • Posiedzenie może się odbyć przy obecności minimum połowy członków rady.
 • Głosowania rady są jawne, odnotowane w protokole. Protokół ma być udostępniany członkom rady.
 • Członkom rady nie przysługuje wynagrodzenie, a jedynie zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie, wg zasad określonych rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej.

Należy życzyć sobie tego, by osoby zasiadające w radach społecznych przy OT KOWR w zgodzie i roztropnie pilnowały interesów wsi i rolników. Lista nazwisk Członków Rad Społecznych dostępna jest TUTAJ.

Przypomnimy, że KOWR – powstały 1 września 2017 r. – wchłonął Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Rynku Rolnego oraz zarządza gruntami, jakie pozostały w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Praktycznie pół roku od powstania KOWR trwało powołanie rad społecznych. Nasza redakcja już rok temu przestrzegała przed podobnymi opóźnieniami w pracy na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Fot. Łuczak


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)