StoryEditor

Rolnicy oceniają sytuację w rolnictwie bardzo źle. Powodów jest kilka

Choć trzeci kwartał przyniósł minimalną poprawę sytuacji w rolnictwie, wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) (16,9 pkt), jest niższa niż rok temu o 18,8 pkt, co oznacza, że tendencja spadkowa w rolnictwie się pogłębia – wynika z analizy Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
06.09.2022., 08:09h
Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w lipcu i sierpniu na próbie 2 087 gospodarstw rolnych.

Nieco wzrosły przychody z produkcji rolnej

Jak czytamy w opracowaniu, wspomniana poprawa koniunktury jest powszechna, a w największym stopniu odczuły ją gospodarstwa położone w makroregionie północnym i zajmujące się uprawą roślin wieloletnich.

– Nieco polepszyły się nastroje rolników i wzrosły przychody z produkcji. Wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, wzrosła w porównaniu z II kwartałem o 3,2 pkt, pozostaje jednak niższa od wartości sprzed roku o 33,9 pkt. Z kolei wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych, drugiej składowej IRGAGR, zwiększyła się o 8,6 pkt. Mimo to jest niższa niż rok temu o 11,2 pkt

Bardzo złe oceny wśród ankietowanych rolników

Jak zaznaczają autorzy opracowania, wzrost wartości obu wskaźników cząstkowych koniunktury nie zmienia faktu, że oceny ankietowanych na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie są bardzo złe

– Wpływa na nie utrzymujący się wzrost kosztów produkcji, za którym nie nadąża wzrost cen produktów rolnych. Nieznacznie wzrosły zakupy nawozów sztucznych i pasz treściwych, obniżył się natomiast poziom wydatków na nabycie środków ochrony roślin. Wyraźnie zwiększyły się nakłady na budynki i budowle oraz maszyny i urządzenia rolnicze

Jedynie 12% rolników ze spokojem patrzy w przyszłość

Jak czytamy dalej, pomimo wzrostów poziom wydatków na obrotowe środki produkcji i nakłady inwestycyjne jest bardzo niski, na co wpływa trudna sytuacja finansowa rolników i wysoki koszt kredytu, który zniechęca do jego zaciągania. 

Rolnicy spodziewają się pewnej poprawy koniunktury w kolejnym kwartale, jednak odsetek ankietowanych, którzy ze spokojem patrzą w przyszłość wynosi ledwie 12%, co jest jednym z najniższych wyników w historii badania.

IRG jest jednostką badawczo-dydaktyczną

Instytut Rozwoju Gospodarczego został utworzony we wrześniu 1972 roku jako międzywydziałowa jednostka badawcza. 

– Celem działania Instytutu była integracja badań o charakterze teoriopoznawczym, metodologicznym i empirycznym, prowadzonych przez pracowników uczelni. Od 1992 roku IRG wchodzi w skład Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut specjalizuje się w badaniach nad procesami i tendencjami rozwojowymi w gospodarce polskiej. Prowadzi badania koniunktury stanowiące podstawę diagnozowania sytuacji gospodarczej kraju. Obecnie Instytut jest jednostką badawczo-dydaktyczną – podaje biuro prasowe SGH.
źródło: Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
Fot. Pixabay
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 10:41