Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolniczy handel detaliczny na hamulcu

Obrazek

Jak na razie tylko nieco ponad 1000 rolników zdecydowało się na rolniczy handel detaliczny. Aby poprawić te statystyki posłowie proponują, aby rozszerzyć zasady tej formy sprzedaży. Ale urzędnicy ministerstwa rolnictwa rozkładają ręce.

25 września 2017, 12:04
O rozszerzenie zasad rolniczego handlu detalicznego od dawna walczą posłowie z klubu Kukiz’15. Ich zdaniem pilnej nowelizacji wymaga ustawa o ułatwieniach sprzedaży żywności przez rolników.
– Nie rozumiem z czego wynika ograniczenie możliwości zbytu żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli wyłącznie konsumentowi końcowemu, bez możliwości sprzedaży do np. sklepów i do restauracji – mówi poseł Jarosław Sachajko z Kukiz’15

Ministerstwo nieugięte

Ale zdaniem ministerstwa rolnictwa takie ograniczenie jest logiczne i wynika z unijnych i krajowych przepisów. „Reasumując, w ramach handlu detalicznego prawodawca unijny, co do zasady, nie przewidział zbywania żywności na rzecz podmiotów innych niż konsumenci finalni, w tym na rzecz sklepów i restauracji. Tym samym takie działanie nie jest aktualnie możliwe w ramach  rolniczego handlu detalicznego, który stanowi specyficzną formę handlu detalicznego wprowadzoną w przepisach krajowych” – napisał w ekspertyzie resort rolnictwa. 
Ministerstwo zwraca również uwagę, że gdyby rolnik chciał dostarczać żywność masowemu odbiorcy w stołówkach czy sklepach, to musiałby najpierw spełniać wysokie wymogi higieniczno - sanitarne i podlegałby zatwierdzeniu i kontroli służb bezpieczeństwa żywności. 

Ministerstwo radzi

Należy jednak podkreślić, że rolniczy handel detaliczny nie stanowi jedynej formy działalności, w ramach której rolnicy mogą produkować i wprowadzać na rynek żywność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, po spełnieniu odpowiednich wymagań, prowadzenie sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom końcowym, jak i do zakładów prowadzących handel detaliczny (sklepów i restauracji), jest możliwe w ramach następujących form działalności:
  • sprzedaż bezpośrednia (surowce pochodzenia zwierzęcego oraz mięso drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych) – działalność taka podlega rejestracji i jest nadzorowana pod względem bezpieczeństwa żywności przez Inspekcję Weterynaryjną. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się przy tym wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców rolnika. Taka sprzedaż może być prowadzana na ograniczonym obszarze;
  • dostawy bezpośrednie (surowce pochodzenia roślinnego) – działalność taka podlega rejestracji i jest nadzorowana pod względem bezpieczeństwa żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dostawy bezpośrednie są realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych i mogą być realizowane na ograniczonym obszarze,
  • działalność marginalna, lokalna i ograniczona (obrobione lub przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego) – działalność taka podlega rejestracji i jest nadzorowana pod względem bezpieczeństwa żywności przez Inspekcję Weterynaryjną. W ramach tej działalności można prowadzić sprzedaż konsumentowi końcowemu oraz dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Ale tylko na ograniczonym obszarze.

Potrzeba zmian

Ale o potrzebie zmian przepisów świadczy chyba zainteresowanie rolników rolniczym handlem detalicznym, które jest niewielkie. Aktualna liczba wpisanych do rejestrów prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii wynosi 1002. A tak to się rozkłada w poszczególnych województwach. 
1) dolnośląskim – 91 zakładów,
2) kujawsko-pomorskim – 61 zakładów,
3) lubelskim – 53 zakłady,
4) lubuskim – 98 zakładów,
5) łódzkim – 58 zakładów,
6) małopolskim – 56 zakładów,
7) mazowieckim – 86 zakładów,
8) opolskim – 4 zakłady,
9) podkarpackim – 67 zakładów,
10) podlaskim – 24 zakłady,
11) pomorskim – 55 zakładów,
12) śląskim – 61 zakładów,
13) świętokrzyskim – 34 zakłady,
14) warmińsko-mazurskim – 106 zakładów,
15) wielkopolskim – 48 zakładów,
16) zachodniopomorskim – 100 zakładów.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)