StoryEditor

Rozwiązania dla rolnictwa minister Gembickiej: czy poprawią opłacalność?

MRIRW zaprezentowało rozwiązania dla rolnictwa, mające zwiększyć stabilność i opłacalność produkcji. Poruszonymi tematami będzie sprzedaż detaliczna produktów lokalnych i przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej a także ustawa o paszach i o uprawie konopi włóknistych.
04.12.2023., 16:53h

Rozwiązania dla rolnictwa 

W czasie piątkowej konferencji nowa minister rolnictwa Anna Gembicka razem z posłem Jarosławem Sachajko przedstawili projekty systemowych rozwiązań dla rolnictwa, która mają zwiększyć stabilność i opłacalność produkcji. Wśród nich znalazły się takie rozwiązania, jak ustawa o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych „Lokalna półka”, ustawa o paszach, o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz o uprawie konopi włóknistych.

„Lokalna półka”: sprzedaż produktów lokalnych

– Chcemy zapewnić konsumentom łatwy dostęp do polskich, lokalnych produktów. Dlatego proponujemy wprowadzenie „Lokalnej półki” w sklepach. To maksymalne skrócenie drogi transportowania produktów od pola do stołu. Dzięki temu pomijamy pośredników, a cały zysk trafi do polskiego rolnika – mówiła minister Anna Gembicka.

Na czym polegać będzie projekt „Lokalna półka”?

 1. Zapewnienie konsumentom dostępu do lokalnych, polskich produktów.
 2. Skrócenie łańcucha dostaw żywności. Przyczyni się do większej odporności dostaw na kryzysy oraz zapewni bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie lokalnym.
 3. Zapewnienie w jednostkach handlu detalicznego sprzedaży produktów lokalnych takich jak: owoce i warzywa, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne oraz pieczywo, nie mniej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w danym roku:
  • w pierwszej kolejności w ramach powiatu i powiatów przyległych;
  • w drugiej kolejności w ramach województwa i województw do niego przyległych;
  • w trzeciej kolejności w ramach województw przyległych do województw przyległych.
 4. Zobowiązanie sprzedawców żywności do prowadzenia w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m² kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie produktów lokalnych co najmniej raz w roku.
 5. Umieszczanie na produktach lokalnych grafiki przedstawiającej flagę Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt ustawy o paszach

W tym rozwiązaniu chodzi o zagwarantowanie rolnikom rynku zbytu dla polskiego białka do produkcji pasz i zwiększanie białkowej niezależności Polski. W myśl tego działania firmy paszowe będą musiały kupić białko wyprodukowane przez polskich rolników.

– Wprowadzanie tego rozwiązania będzie stopniowe, rozłożone na kilka lat, aby z jednej strony rolnicy przekonywali się do tego, że opłaca się produkować polskie białko, a z drugiej strony – żeby firmy paszowe pobudowały łańcuchy produkcyjne, w których białko będą kupować od polskich rolników – powiedział poseł Jarosław Sachajko – Nie powtórzy się sytuacja sprzed kilku lat: kiedy rząd wprowadził dopłaty do roślin białkowych, rolnicy zaczęli je produkować, a firmy paszowe nie chciały tego od nich kupić. Teraz będą miały obowiązek to zrobić.

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Zakładane efekty ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi to przede wszystkim:

 • zapewnienie rolnikom możliwości sprzedaży produktów za cenę nie niższą niż koszty produkcji;
 • publikacja przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej rocznych zestawień kosztów produkcji produktów rolnych z podziałem terytorialnym.

Opłacalność uprawy konopi włóknistych

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ma na celu zwiększenie opłacalności przetwarzania konopi włóknistych w przemyśle. To oznacza, że dawna dozwolona zawartość substancji THC – 0,2% zostanie podwyższona do 0,3%.

– W myśl proponowanych zmian w tej ustawie rolnik będzie mógł, bez występowania o zgodę, także wytwarzać i sprzedawać produkty z produkowanych przez siebie konopi włóknistych, jeśli w konopiach tych nie ma więcej niż 0,3% THC – powiedział poseł Jarosław Sachajko.

Wśród ułatwień dla rolników mają znaleźć się m.in. brak konieczności zwracania się do wójta o zgodę na uprawę konopi, a jedynie obowiązek zgłoszenia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz możliwość przetwarzania i sprzedaży konopi włóknistych przez rolników.

oprac. al na podst. MRiRW

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 18:15