StoryEditor

Rząd przyjął zmiany w ustawie o płatnościach bezpośrednich

Sprawniejsze rozpatrywanie wniosków PROW i uregulowanie statusu zdjęć geotagowanych - to niektóre założenia projektu nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich przyjęte dziś przez rząd. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnych wymogów.
08.04.2021., 16:04h
Przyjęte dziś przez Radę Ministrów przepisy określają ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność – do 31 maja roku, w którym wniosek został złożony.

Ministrowi rolnictwa umożliwiono przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).

Ponadto zmienione przepisy wprowadzają możliwość wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to tzw. zdjęć geotagowanych w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w ramach PROW. Są to zdjęcia zawierające informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania. 

- Zdjęcia geotagowane stanowią element wykorzystania nowych technologii, który będzie mógł być wykorzystywany jako dowód w sprawie, na podstawie którego można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika, czy wypełnienia przez niego zobowiązań - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

Zdjęcia geotagowane będą stanowiły dokument urzędowy.

Ponadto Prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

Natomiast partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o wybór operacji oraz inne dokumenty w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji drogą elektroniczną.

Dodatkowo usprawniono rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Natomiast przepisy dotyczące udostępniania danych przez ARiMR zaczną obowiązywać 12 czerwca 2021 r.

ksz, oprac. na podst. MRiRW, RCL
Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 18:02