StoryEditor

Spółki Narodowego Holdingu Spożywczego wytypowane

Narodowy Holding Spożywczy coraz bliżej? Ministerstwo rolnictwa przedstawiło listę 8 firm, które mają wejść do holdingu. Podstawą jego funkcjonowania ma być Krajowa Spółka Cukrowa. 
15.12.2021., 09:12h

Minister rolnictwa zaproponował właśnie zmianę w rozporządzeniu w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Zmiana ta jest wynikiem prowadzonego przez Ministra Aktywów Państwowych „procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej celem stworzenia na bazie zasobów Skarbu Państwa silnego podmiotu, który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych”.

8 firm w holdingu

Wskazany proces opierać się będzie w głównej mierze o potencjał i aktywa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W wyniku przeprowadzonych analiz do procesu konsolidacji wytypowano m.in.:

  1. DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni,

  2. Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

  3. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach,

  4. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie,

  5. Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie,

  6. Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach,

  7. Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.

100% udziałów w tych spółkach należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W ramach procesu konsolidacji, wykonywanie praw z udziałów w tych spółkach ma zostać przekazane na rzecz Skarbu Państwa czyli Ministra Aktywów Państwowych.

Ze względu na pilność i wagę procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej zasadne jest wejście zmienianego rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W przyszłym roku?

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk po objęciu stanowiska zapowiedział, że proces konsolidacji musi przyśpieszyć. A narodowy holding spożywczy powinien rozpocząć swoją działalność, polegającą na łamaniu monopolu i zmów cenowych, jeszcze przed sezonem owoców miękkich w 2022 roku.

Niedawno umowę o współpracy przy tworzeniu holdingu podpisali minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Z kolei Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli przekazać aktywa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz tworzenia holdingu spożywczego.

wk
fot. Polski Cukier

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 18:40