StoryEditor

Spór zbiorowy w ARiMR - pracownicy skarżą się na niskie pensje i rosnącą liczbę zadań

Związek zawodowy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszedł w spór zbiorowym z pracodawcą. Skarżą się na niskie pensje i rosnącą ilość zadań. Wskazują także na dysproporcje między zarobkami w warszawskiej centrali i biurach powiatowych. 
06.04.2021., 12:04h

Postulaty płacowe NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR to przede wszystkim 1500 zł podwyżki dla każdego pracownika oraz 1500 zł premii kwartalnej, czyli 500 zł miesięcznie. Łączna kwota żądań to 2000 zł brutto. Kwota ta rekompensuje spadek realnej wartości płac w ostatnich 15 latach. Problemem jest także rosnąca od lat ilość zadań Agencji oraz obserwowany od kilkunastu lat spadek liczby etatów w biurach powiatowych. Wystarczy tu wspomnieć przerzucenie obsługi działań premiowych w drugiej połowie 2020 r. co obciąża 6 osób w każdym biurze. Związek zawodowy podkreśla, że nie idzie to niestety w parze z podwyżkami wynagrodzeń, gdyż te otrzymała przede wszystkim kadra kierownicza w Centrali. W zeszłym roku prawie połowa kadry kierowniczej w Centrali otrzymała podwyżkę dodatkową w średniej wysokości 590 zł a maksymalnie 4000 zł. Tymczasem w biurach powiatowych dodatkową podwyżkę otrzymało 7% pracowników. W tym wypadku średnia wysokość podwyżki wynosiła 199 zł a maksymalna 590 zł.

- Takie drastyczne różnice w naszej firmie występują od lat, nie tylko w czasie kryzysu. Dlatego od lat związki postulują o wypracowanie polityki wynagrodzeń. Do tego zmierzają nasze postulaty – napisali związkowcy w komunikacie.


Przede wszystkim polityka wynagrodzeń

Ich zdaniem kwoty zawarte w postulatach nie są wzięte z kosmosu. ARiMR jest największą agencją płatniczą w Europie. A od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, wypłaciła miliardy złotych wsparcia rolnictwa. W tym samym czasie realne wynagrodzenia pracowników spadły prawie o 1/3. W 2005 stosunek średniego miesięczne wynagrodzenie pracowników Agencji do przeciętnego wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalnych wynosił 145%. Natomiast w roku 2019 ten sam stosunek wynosił już tylko 104% różnica wynosi 41%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłoszone w tym roku na rok 2019 to 4918,17 zł. 41% tej kwoty wynosi dokładnie 2016,45 zł.


Polityka antymobbingowa

Ważnym postulatem związkowców jest wprowadzenie zmian w zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej.

- Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zgłoszeń w temacie mobbingu i dyskryminacji. Coraz więcej osób poszukuje pomocy w tym temacie. Mamy również liczne, udokumentowane przypadki umarzania spraw zgłoszonych do komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi. W naszej ocenie polityka antymobbingowa w Agencji praktycznie nie funkcjonuje – napisali związkowcy.


Brak dialogu przyczyną konfliktu?

Związkowcy podkreślają, że wejścia w spór zbiorowy to także brak woli dialogu ze strony Prezes ARiMR. 6 dni po ponownym objęciu tego stanowiska przez Halinę Szymańską NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR wystosował pismo z aktualnymi problemami, które było zaproszeniem do rozmów. Niestety pozostało do dzisiaj bez odpowiedzi. Następnie pod koniec stycznia związek wystąpił do pracodawcy z 11 postulatami. Zaproponowano także podjęcie rozmów w terminie do 1 marca 2021 r. Ponieważ znów nie było żadnej reakcji 3 marca zostało skierowane pismo zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Określono w nim termin na realizację postulatów na dzień 8 marca a 9 marca związek zawodowy wszedł zgodnie z ustawą w spór zbiorowy.

- Nie oczekujemy od Pani Prezes, że od razu zrozumie postulaty płacowe. Trudno szefowej, która zarabia dziewięć lub dziesięć razy więcej niż 3/4 pracowników jej firmy, zrozumieć problemy “maluczkich”. Oczekiwaliśmy jednak większego zainteresowania problemami i otwartości na dialog. Przez prawie pół roku Pani Prezes nie skorzystała z naszych licznych zaproszeń do rozmowy. Zmusiło nas to do ostatecznego kroku jakim niewątpliwie jest spór zbiorowy – podsumowali związkowcy z ARiMR. wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 23:53