StoryEditor

Sporu ciąg dalszy - Jurgiel oskarża Ardanowskiego w liście do Prezydenta o nierealizowanie programu rolnego PiS

Kolejna odsłona sporu byłych ministrów rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Jurgiel pisze list otwarty do Prezydenta Andrzeja Dudy, w którym oskarża Jana Krzysztofa Ardanowskiego o nierealizowanie programu wyborczego PiS. Jego zdaniem J. K. Ardanowski wykorzystuje prezydencką Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich do walki politycznej z PiS oraz aktualnym ministrem rolnictwa i rządem.
28.04.2021., 20:04h

List otwarty do Andrzeja Dudy, były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaczyna od złożenia wyrazów szacunku dla Prezydenta RP i przypomnienia, że jego funkcja jest istotna dla realizacji rządowego programu Prawa i Sprawiedliwości. Były minister rolnictwa przypomina także jakie zobowiązania kandydat na Prezydenta podjął podczas kampanii wyborczej. Krzysztof Jurgiel zapewnia głowę Państwa, że podczas pełnienia przez niego funkcji ministra rolnictwa MRiRW realizowano Program Rolny PiS z 2014 roku oraz zobowiązania wyborcze Prezydenta. Następnie K. Jurgiel bardzo szczegółowo wymienia swoje sukcesy i osiągnięcia.


Coś się kończy, coś się zaczyna

Wszystko się zmienia w czerwcu 2018 r. kiedy Krzysztof Jurgiel zostaje odwołany ze stanowiska ministra rolnictwa. - Powołał Pan jednocześnie na to stanowisko Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który niestety w latach 2018-2020 nie wdrożył, zaniechał lub opóźnił wiele działań zawartych w programie rolnym PiS. Działania te były niejednokrotnie przeciw dotychczasowym uzgodnieniom – pisze w liście otwartym K. Jurgiel.

Następnie zaczyna się długa lista zarzutów pod adresem J. K. Ardanowskiego:

 • pozbycie się kompetentnych osób, które bardzo dobrze wykonywały swoje zadania, a ich pracę wysoko oceniano w środowiskach wiejskich i związanych z rolnictwem, czyli zastępców K. Jurgiela (Z. Babalskiego, J. Boguckiego, R. Romanowskiego, R. Zarudzkiego),
 • odwołanie wielu specjalistów w resorcie rolnictwa, instytucjach podległych oraz województwach. Zwolnienia oraz degradacje osób nominowanych przez K. Jurgiela,
 • zmiany statutu i regulaminu MRiRW, które wprowadziły chaos w funkcjonowaniu administracji i grozi problemami i opóźnieniami przy pracach nad nową perspektywą finansową WPR,
 • ukierunkowanie pewnej części administracji rolnej na osoby niewiarygodne, skompromitowane, w tym współpracowników byłych służb,
 • tolerowanie nieprawidłowości wymagających interwencji organów ścigania w podległych jednostkach, m.in. Krajowej Spółce Cukrowej (KSC), Elewarr, Grupy Producenckie, KOWR, Fundusze Promocji, Biblioteka Rolnicza, poręczenia kredytowe dla spółki Eskimos na kwotę 100 mln zł,
 • brak prac usprawniających i rozwijających działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tak, aby skutecznie mógł realizować powierzone zadania,
 • prowadzenie polityki propagandy słów, słaba polityka dialogu, brak podejmowania kompleksowych działań i myślenia strategicznego,
 • zaniechanie wdrażania Paktu dla Wsi,
 • wynegocjowanie słabych warunków finansowych dla przyszłej WPR po roku 2020 w efekcie Polska ma mniej środków na WPR w latach 2021-2027 w stosunku do poprzednich okresów budżetowych, co będzie skutkowało mniejszymi dopłatami,
 • uprawianie polityki słów, a nie czynów, publicznego zapowiadania działań, które w większości nie były realizowane czego sztandarowym przykładem jest wielokrotna zapowiedź utworzenia Holdingu Spożywczego, później Grupy Spożywczej, które nigdy nie zostały zrealizowane,
 • likwidacja Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie,
 • nie zrealizowano specustawy z 2020 roku o interwencyjnym odstrzale dzików, 2 sezony polowań zostały zaniechane, nie zmniejszono jego populacji następuje wskutek tych zaniechań dalsza redukcja, ale niestety stad trzody chlewnej,
 • walka ministra z suszą okazała się bezskuteczna. Zrekompensowano rolnikom straty, natomiast inwestycje zapobiegające skutkom suszy nadal są marginalne. Wsparcie z PROW nieskuteczne i niezrealizowane wskutek przewlekłości rozpatrywania wniosków w ARiMR, brak ostatecznego kształtu specustawy antysuszowej, w której procedowaniu MRiRW odgrywało wiodącą rolę,
 • dezorganizowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, w tym Inspekcji Weterynaryjnej (IW). Zaniechanie prac legislacyjnych w zakresie urzędowej kontroli żywności oraz zdrowia zwierząt. IW obecnie nie panuje nad rozwojem sytuacji epizootycznej w zakresie ASF i grypy ptaków.


Utracone 1,5 mld euro

Następnie Krzysztof Jurgiel informuje Prezydenta Andrzeja Dudę, że jego następca Jan Krzysztof Ardanowski prowadził politykę propagandy swoich pomysłów, które nie zostały zrealizowane przez ponad 2 lata. - Praktyka specyficznej krytyki obecnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, prowadzi do podważania działań i praktyk Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem Pan Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, w swoisty sposób, prowadzi politykę, która ma odwrócić uwagę od własnych zaniedbań, zaniechań i skutków pustych obietnic – pisze K. Jurgiel, który zarzuca J. K. Ardanowskiemu, że w lipcu 2020 r. podczas uzgodnień Konkluzji WRF 2021-2027 Polska utraciła do 1,5 miliarda euro dla rolników z powodu jego nieobecności oraz brak skutecznych działań.


Wnioski byłego ministra

- Napisałem do Pana Prezydenta ten list, ponieważ pragnę zwrócić uwagę na wykorzystywanie działającej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich do walki politycznej z PiS oraz aktualnym Ministrem Rolnictwa oraz Rządem. Tym samym rekomenduję, aby Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP dokonała rzetelnej i aktualnej oceny kondycji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich polskiej wsi, z uwzględnieniem stopnia realizacji deklarowanych w kampanii wyborczej zobowiązań Pana Prezydenta, zrealizowanych w okresie 2015-2020 oraz stanu realizacji przyjętych zadań programowych na drugą prezydencką kadencję  - podsumował Krzysztof Jurgiel w liście do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 03:55