StoryEditor

System monitorowania upraw rolnych S2MUR

Realizacja zadania „Zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR)” została powierzona Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, natomiast Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przypadła rola zleceniodawcy.
10.08.2023., 10:08h
Zaprojektowanie i wykonanie systemu do monitorowania upraw rolnych, zostało powierzone przez prezesa Rady Ministrów, IUNiG- PIB, natomiast rola zleceniodawcy należy do KOWR.

S2MUR etapy realizacji

Realizacja zaprojektowania i wykonania systemu S2MUR, odbędzie się w następujących etapach:
 • Organizacja zadania, koncepcja budowy oraz wdrożenia systemu S2MUS. Opracowanie dokumentacji zarządczej, a także przegląd istniejących już rozwiązań i modeli matematycznych.
 • Harmonizacja, analiza oraz pozyskiwanie danych źródłowych.
 • Adaptacja sterowni, dostawa infrastruktury technicznej.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej oraz analitycznej. Analiza przedwdrożeniowa.
 • Opracowanie oraz doskonalenie modeli matematycznych, a następnie zaprojektowanie i budowa systemu S2MUR.
 • Testowanie i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wdrożenie systemu monitorowania upraw rolnych.
Koszt realizacji zadania ma wynieść około 138 milionów złotych, a czas wykonania określono na 31.12.2026 r.
Kolejny krok to zawarcie umowy pomiędzy KOWR, a IUNiG-PIB, będzie ona określać zasady finansowania, odbiorów oraz późniejszego finansowania zaprojektowanego systemu S2MUR.

Czym jest S2MUR?

Projekt systemu monitorowania upraw rolnych to odpowiedź na zmiany klimatu, a także wykorzystanie możliwości tworzonych przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Jest to zdalne monitorowanie oraz analiza danych przestrzennych, które umożliwiają śledzenie przebiegu wzrostu roślin, a także prognozowanie plonów roślin uprawnych.

Ponadto system obejmuje zaprojektowanie oraz budowę systemu IT, który będzie wykorzystywać dane:
 • satelitarne,
 • meteorologiczne,
 • glebowe i statystyczne do całorocznego monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju.

Jakie korzyści z systemu S2MUR?

Korzyści, jakie są oczekiwane, dzięki wdrożeniu projektu to m.in.:
 • wspomaganie decyzji rolników,
 • dostarczenie informacji o przewidywanych plonach,
 • dostarczanie informacji o produkcji rolnej w całym kraju,
 • wpływ i wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju,
 • zmniejszenie kosztów bezpośrednich, takich jak np. zaangażowanie pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych szkód w rolnictwie,
 • ujednolicenie metodyki szacowania strat i zwiększenie jej dokładności,
 • przyspieszenie rozpatrywania wniosków.

Do kogo skierowany jest system monitorowania upraw rolnych?

Głównym odbiorcą projektu będą oczywiście rolnicy indywidualni oraz producenci rolni, ale także przedstawiciele administracji publicznej.

Bernat Patrycja
na podst. gov.pl
fot: envato.elements
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 11:35