StoryEditor

Szczepienia przeciwko grypie ptaków: szczepić czy nie?

Trwają prace nad kolejnymi szczepionkami przeciwko grypie ptaków. Pomogłoby to zwalczyć kosztowną chorobę, ale takie rozwiązanie nie jest idealne. Wiele krajów w obawie przed zawleczeniem wirusa nie chce bowiem kupować nawet zaszczepionego drobiu.  
23.06.2022., 11:06h

W czerwcu 2022 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) podczas, którego omawiano m.in. kwestię zwalczania grypy ptaków.

Trwają testy

Poseł Krzysztof Jurgiel w komunikacie po posiedzeniu przypomniał, że obecnie istnieje jedna szczepionka przeciwko ptasiej grypie, która posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez EMA (Europejska Agencja Leków) i dlatego może być stosowana w Unii Europejskiej. Szczepionka byłaby stosowana wyłącznie jako część zatwierdzonego krajowego programu kontroli choroby, ponieważ za kontrolę ptasiej grypy odpowiadają krajowe organy weterynaryjne w porozumieniu z Komisją Europejską. Ale Francja już ogłosiła, że będzie testować dwie inne szczepionki.

Konieczna analiza ryzyka

W komunikacie po posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślono, że szczepienia nie są doskonałym rozwiązaniem, stąd też należy przeprowadzić dokładną analizę ryzyka (plusów i minusów). Należy mieć świadomość o potencjalnych zagrożeniach, jakie mogą powodować szczepionki, takie jak utajony obieg wirusa w zaszczepionych stadach i co za tym idzie problemy handlowe.

Ale jednocześnie ogromne straty ekonomiczne spowodowane powtarzającymi się epidemiami HPAI w Europie w ostatnich latach wymagają dodatkowych narzędzi kontroli choroby. Konwencjonalne metody kontroli HPAI, zwłaszcza na obszarach o dużym zagęszczeniu drobiu, są kosztowne i często nieskuteczne. Ogromne ilości drobiu, które muszą być likwidowane, budzą wątpliwości etyczne. W tym sensie szczepienia należy traktować jako narzędzie uzupełniające istniejące środki kontroli.
– Mając na względzie regularne, coroczne transmisje wirusa grypy ptaków z Azji na terytorium Europy, skutkujące dużą presją wirusa w środowisku, oraz informacje o przetrwaniu wirusa na terenie Europy (potencjał do endemicznego występowania), możliwość szczepień może być ważnym elementem strategii zwalczania oraz zapobiegania HPAI u drobiu. Wysoce zjadliwa grypa ptaków powoduje znaczne straty w pogłowiu drobiu, jak również naraża budżet państwa na duże koszty ze względu na konieczność wypłaty odszkodowań – mówi poseł do PE Krzysztof Jurgiel.

W związku z występowaniem ognisk HPAI w Polsce do 31 grudnia 2021 r. wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie ok. 647 milionów złotych.

Francuski priorytet

W maju 2022 r. ministrowie rolnictwa UE pod prezydencją francuską uzgodnili strategię szczepień przeciwko ptasiej grypie jako narzędzie profilaktyczne uzupełniające środki bezpieczeństwa biologicznego. Ale ministrowie UE wezwali też do ostrożności. Wiadomo bowiem, że kraje takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska odmawiają kupowania drobiu od krajów stosujących szczepienia z obawy przed importem wirusa na ich terytorium.

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 01:14