Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Tweet Up w MRiRW – kupuj polskie produkty!

Obrazek

W ministerstwie rolnictwa odbył się drugi rolniczy Tweet Up. Tym razem poświęcony programowi świadomego kupowania polskich produktów. Minister rolnictwa przestrzegał także przed kupowaniem towarów z dalekich regionów świata.

wk4 grudnia 2019, 08:42
Minister Ardanowski podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie, zaangażowanym w promocję polskiej żywności.

– To, co chciałbym podkreślić, że polska żywność jest żywnością bardzo bezpieczną, która spełnia bardzo wygórowane normy związane z przepisami Unii Europejskiej - powiedział minister Ardanowski, ale jednocześnie zwrócił uwagę konsumentów na problem kupowanie żywności z dalekiej zagranicy.

- Jeżeli kupujemy żywność najbliżej miejsca zamieszkania, a jest to żywność w tzw. krótkich łańcuchach, czyli żywność kupowana w wprost w gospodarstwach rolnych, wtedy możemy mieć pewność, że nie ma potrzeby stosowania w tej żywności konserwantów, środków przedłużających trwałość, które pozwalają przewozić ją na długie odległości. Ale jak kupujemy żywność, która pochodzi z odległych krajów to ona musi być przygotowana chemicznie do tego, że będzie miesiącami krążyć po świecie. Nie ma innej możliwości, bo ona po prostu uległaby inaczej zniszczeniu. Dlatego starajmy się, dbając o swoje zdrowie kupować żywność jak najbliżej miejsca wytworzenia - dodał minister Ardanowski.  

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na rolę patriotyzmu konsumenckiego, który może znacząco wesprzeć polska gospodarkę.

– Podejmując decyzje zakupowe, wybierając polskie produkty, konsument wspiera polskiego rolnika, polskie zakłady przetwórcze, buduje siłę naszej gospodarki. Być może wspiera w ten sposób właśnie swoją siostrę, brata, rodziców czy znajomych – podkreślił minister Ardanowski, który zwrócił uwagę, że coraz więcej polskich firm włącza się w projekt „Produkt polski”, w tym takie koncerny jak Orlen czy Krajowa Spółka Cukrowa.

W spotkaniu z użytkownikami Twittera wziął również udział  Artur Kowalczyk prezes spółki WARS, która obsługuje 80 wagonów restauracyjnych PKP.

- Chcemy się włączyć w promocję polskiego produktu. Podejmujemy już rozmowy z dostawcami polskiej żywności. Chcemy pokazać naszym konsumentom jak dużo polskich produktów jest sprzedawanych w WARS-ie - powiedział A. Kowalczyk.    

Minister Ardanowski zwrócił uwagę, że w tym roku wartość eksportu rolno-spożywczego przekroczy kwotę 30 mld euro. Coraz lepiej rozwija się także sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny. W obu systemach uczestniczy już prawie 15 tysięcy gospodarstw.   wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)