StoryEditor

Udało się wywalczyć podwyżki w ARiMR, ale to wciąż mało

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa walczą o podwyżki. Część postulatów związkowców, którzy zainicjowali spór zbiorowy, została już spełniona. W projekcie budżetu na 2022 r. przewidziano na wzrost wynagrodzeń w Agencji kwotę 69 mln zł. Związki żądają kolejnych 100 mln zł.
02.12.2021., 10:12h

Obecnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa spór zbiorowy w którym uczestniczą 3 działające tam związki zawodowe. Od marca spór zbiorowy prowadzi NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR, która żąda spełnienia 11 postulatów, w tym postulatów płacowych. Najważniejsze z nich to podwyżka wynagrodzeń w wysokości 1500 zł brutto, wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł kwartalnie oraz wprowadzania dodatków za szczególne warunki pracy (praca w terenie) oraz dodatkowe zadania (obsługa informatyczna biura, dodatkowe zadania jak archiwum czy opieka nad stażystami).

Od sierpnia z takim samym postulatem płacowym (podwyżka 1500 zł brutto) do sporu dołączył Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rolnictwa “AgroSłużba”. We wrześniu natomiast w spór zbiorowy wszedł NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w RP, z takimi samymi postulatami jak NSZZ Solidarność.

Co się udało załatwić?

Związkowcy mogą się pochwalić realizacją następujących postulatów:

·       wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika,

·       w projekcie budżetu na rok 2022 znajdują się środki na wprowadzenie dodatku za pracę w terenie (22,58 zł brutto za dzień),

·       wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem

W trakcie realizacji jest postulat dotyczący wprowadzenia do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego co ma doprowadzić do zminimalizowania różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

Jakie pensje?

Najtrudniejsza sytuacja jest w przypadku postulatów płacowych. W projekcie budżetu na 2022 r. w pozycji na wypłatę wynagrodzeń zaproponowano zwiększenie o kwotę 69 mln zł. Po odliczeniu na wspomniany wyżej dodatek terenowy na podwyżki pozostaje ok. 65 mln zł. Propozycja przedstawiona przez związki zawodowe na ostatnim spotkaniu w ramach rokowań ma kosztować ok. 170 mln zł. Łatwo wyliczyć, że brakuje 105 mln zł do zrealizowania tego pomysłu.

Dlatego w dniu 4 listopada odbyła się pikieta pod ministerstwem rolnictwa. Celem pikiety było uświadomienie decydentom trudnej sytuacji finansowej pracowników ARiMR.

Zdaniem związkowców cel został osiągnięty ponieważ protestujących przyjął wicepremier Henryk Kowalczyk, który zaproponował kolejne spotkania, na których będzie przedstawiona propozycja zwiększenia budżetów na wynagrodzenia.

Będą nagrody roczne

- Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji nacisku na posłów, zainicjowanej przez NSZZ "Solidarność" wysłaniem stanowiska do posłów i aktywnym udziale pozostałych związków będących w sporze zbiorowym, udało się wprowadzić do ustawy okołobudżetowej na ten rok zapisu umożliwiającego zwiększenie funduszu na wynagrodzenia z przeznaczeniem na nagrody. Dzięki temu jeszcze w listopadzie pracownicy ARiMR otrzymają wysokie nagrody roczne – napisali szefowie trzech związków zawodowych działających w ARiMR.

wk

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 11:59