StoryEditor

Ustawa ograniczająca interwencyjny odbiór zwierząt trafi do zamrażarki?

  Maleją szanse na przyjęcie ustawy o ochronie zwierząt, która ograniczałabym interwencyjny odbiór zwierząt nieupoważnionym osobom. Prace legislacyjne nad projektem przedłużają się. Organizacje rolnicze i rolnicy entuzjastycznie podeszli do zmian, jednak jest duże prawdopodobieństwo, że ustawa nie trafi w tej formie do Dziennika Ustaw.
02.08.2023., 12:08h

PiS zapowiedział zmiany w zakresie ustawy o ochronie zwierząt w grudniu ubiegłego roku.

Miała być rewolucja w ochronie zwierząt

Początkowo resort rolnictwa zapowiadał rewolucję.

- Ministerstwo przystąpiło do przygotowania projektu ustawy, której celem jest wyposażenie terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego w kompetencje do interwencyjnego odbierania zwierząt. Na skutek tej zmiany upoważnieni przedstawiciele organizacji, których celem jest ochrona zwierząt nie będą mogli przeprowadzać tzw. interwencyjnego odbioru zwierząt  - mówił wówczas w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Potem MRiRW złagodziło stanowisko. 

 – Opracowywane zmiany w ustawie o ochronie zwierząt nie wprowadzają zakazu interwencyjnego odbioru zwierząt przez organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, ale zmierzają do doprecyzowania zasad, na jakich będzie się odbywał ten odbiór – mówił w lutym tego roku w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

MRiRW chciało z jednej strony pozostawić przedstawicielom organizacji społecznych, uprawnienie do odbierania zwierząt w sytuacjach niecierpiących zwłoki, co było postulowane zarówno przez te organizacje, jak i parlamentarzystów oraz rzecznika praw obywatelskich, natomiast z drugiej strony nadać interwencyjnemu odbieraniu zwierząt prawne ramy formalne, służące wyeliminowaniu nadużyć.

Co się dzieje z ustawą o ochronie praw zwierząt?

Ostatecznie powyższe przepisy wpisane zostały w ustawę o „szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt”.

W ustawie (tzw. combo-weterynaryjne) znalazły się także przepisy dotyczące:

·       zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub dyplomu lekarzowi weterynarii, który otrzymał tytuł specjalisty;

·       zwolnienia ze zgłoszenia organom nadzoru weterynaryjnego wszystkich miejsc, w których są utrzymywane zwierzęta lądowe (drób na użytek własny),

·       badań biegłości lub międzylaboratoryjnych badań porównawczych,

·       odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów o nowym wzorze legitymacji służbowej pracownika Inspekcji Weterynaryjnej,

·       odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów wprowadzających elektroniczną książkę leczenia zwierzą,

·       nowych zasad przemieszczania świń i wydawania świadectw zdrowia.

Przed wyborami się nie uda

Wydaje się jednak, że w związku z przeciągającymi się pracami legislacyjnymi ustawa nie ma już szans być uchwalona przez kończący swoją kadencję Sejm.

Tymczasem ustawa nie została jeszcze przyjęta przez rząd, w którym trwają dyskusję na ten temat. - W ocenie MSWiA wątpliwości budzi przede wszystkim zaproponowany w przedstawionej aktualnie wersji projektu inny sposób odbierania zwierząt w przypadkach niecierpiących zwłoki, w zależności od rodzaju zwierzęcia (zwierzę domowe albo zwierzę gospodarskie) – napisał pod koniec maja wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki.

Jak na razie Marszałek Elżbieta Witek przewiduje jeszcze jedno posiedzenie Sejmu w połowie sierpnia.

wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 10:10