StoryEditor

Utrudnienia dla młodych rolników – w naborze, który się skończył?!

Szykują się utrudnienia w uzyskaniu wsparcia dla młodych rolników w ramach PROW. Zainteresowani tą formą pomocy będą musieli przedstawiać dokumenty dotyczące oceny wpływu inwestycji na środowisko. Nowe przepisy będą dotyczyć tegorocznego naboru wniosków, który zakończył się….wczoraj. 
01.07.2021., 14:07h
Do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jego celem jest zobowiązanie beneficjentów do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że inwestycja będzie realizowana w zgodzie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Unijny wymóg

MRiRW powołuje się tu na unijne przepisy, które mówią o obowiązku weryfikacji poprawności przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i zapewnieniu, że wyłącznie operacje zgodne z zasadami środowiska uzyskają pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Do tej pory Komisja Europejska nie żądała żadnych informacji o oddziaływaniu na środowisko w ramach Premii dla młodych rolników. Teraz wszystko się zmienia. ...
Pozostało 58% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 00:08