Ta strona używa cookie w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Zgadzam się

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Wnioski o pomoc suszową 2018– pobierz formularz!

07.10.2018

Drukuj

Wnioski o pomoc suszową 2018– pobierz formularz!

Artykuł dostępny

Od 14 września do 31 października br biura powiatowe ARiMR w całym kraju przyjmują od rolników wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi. Susza dla nas jest oczywista, powódź może budzić zdziwienie, ale były w tym roku takie regiony kraju, gdzie nagłe, ulewne deszcze zniszczyły zasiewy.

r e k l a m a

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami ministra Ardanowskiego i premiera Morawieckiego, w pierwszej kolejności wnioski składali rolnicy, którym gminne komisje oszacowały straty w danej uprawie na 70 i więcej %. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy pod warunkiem, że minimum 50% upraw w gospodarstwie było ubezpieczonych od przynajmniej jednego ryzyka. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, to stawka będzie pomniejszona o 50% i wyniesie 500 zł/ha.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY SUSZOWEJ 2018!!!


Co ważne, na tym samym wniosku, którego wzór zamieszczamy poniżej, rolnicy mogą także zaznaczać przyznanie pomocy do upraw, w których straty wyniosły mniej niż 70% ale więcej niż 30%. Dzięki temu nie będą musieli składać jeszcze raz wniosku w kolejnym naborze dla producentów rolnych, których straty w uprawach oszacowano między 30 a 69%. Nabór ten ma się rozpocząć 26 września br.

Polecany artykuł

Kiedy wypłata pomocy suszowej? Wreszcie znamy konkrety!

Przykład 1
Rolnik ma 25 ha upraw. Straty w pszenicy jarej oszacowano mu na 70%, w kukurydzy na 30%, w pszenicy ozimej na 40%, a w burakach cukrowych na 35%. Może więc składać wniosek od 14 września, ponieważ ma w jednej z upraw straty 70% i przy okazji zaznacza także przyznanie wsparcia na pozostałe uprawy, które także objęte są pomocą, ale z niższa stawką, a właściwy nabór wniosków dopiero się rozpocznie 26 czerwca br. Stawka do pszenicy jarej wyniesie 1000 zł/ha, a do pozostałych upraw 500 zł/ha.

Przykład 2
Rolnik ma 78 ha upraw. Straty w rzepaku oszacowano na 30%, w pszenicy ozimej na 35%, w pszenicy jarej na 65%, w kukurydzy na 33%, a w ziemniakach na 40%. Rolnik nie ma w żadnej z upraw strat na poziomie 70% i wyższym, więc będzie mógł złożyć wniosek o wsparcie w drugim terminie, czyli od 26 września. Stawka wsparcia do wszystkich upraw wyniesie 500 zł/ha.

Warunki przyznania wsparcia

Jak wynika z rozporządzenia, pomoc jest skierowana do producenta rolnego:
  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 % danej uprawy;
  • będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji UE nr 702/2014.

Pomoc będzie udzielana:
  • poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Przy czym, w przypadku pomocy udzielanej:
  • poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna) wysokość pomocy nie może przekroczyć wartości stanowiącej różnicę pomiędzy 80% bądź 90% (w zależności od położenia gospodarstwa rolnego) kwoty obniżenia dochodu powiększonej o koszty poniesione i pomniejszonej o koszty nieponiesione, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań,
  • w ramach formuły pomocy de minimis przyznawana pomoc nie może przekroczyć równowartości w euro dostępnego limitu de minimis (z uwzględnieniem limitu w zakresie pomocy w rolnictwie, rybołówstwie i ogólnego limitu pomocy de minimis).


Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:
  •   pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:
    ◦    kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody,
    ◦    zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie zawartego we wniosku o udzielenie pomocy oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).
  •  pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna:

    ◦    kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

oprac. bcz na podst. MRiRW i ARiMR

CZYTAJ TAKŻE: 500 zł/ha wsparcia suszowego od rządu dla rolników!

Polecane dla Ciebie:

article icon

Co się dzieje z wnioskami na modernizację gospodarstw z 2018 roku? Nie uwierzysz…

Czytaj

Zobacz wideo

Stawki rządowej pomocy suszowej dla rolników

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii