StoryEditor

Wnioski o przyznanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw tylko do dzisiaj!

Jeszcze tylko do piątku można składać wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR o przyznanie premii w wysokości 60 tys. złotych na restrukturyzację małych gospodarstw.

Do tej pory blisko 1,4 tys. rolników ubiega się o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Do wzięcia jest 60 tys. zł w formie bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.


Ten nabór odbywa się jeszcze na starych zasadach – czyli takich jak obowiązywały w ubiegłym roku. Aby sięgnąć po premię na restrukturyzację małego gospodarstwa wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS,  w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać 10 tys. euro.

O kolejności przyznawania pomocy decydować będzie suma punktów, które przyznawane są wg. następujących zasad:
    •    rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
    •    kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
    •    wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
    •    docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
    ◦    powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
    ◦    16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
    ◦    12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
    •    wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
    •    zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
    •    podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

Jednak w tym roku ma ruszyć jeszcze drugi nabór na to samo działanie, ale już na nowych zasadach. Jedną z ważniejszych zmian będzie podniesienie limitu wielkości gospodarstwa uprawnionego do skorzystania z pomocy do 13 tys. euro oraz rezygnacja z wymogu ubezpieczenia wnioskodawcy w KRUS. Nabór na nowych zasadach planowany jest na maj br.

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 12:33