StoryEditor

Wybory do Izb Rolniczych będą w samym środku żniw...

Podczas pierwszego w tym roku Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych jego uczestnicy po burzliwej dyskusji i głosowaniu większością głosów podjęli decyzję, że wybory do samorządu rolniczego odbędą się …28 lipca. Tak, to nie żart – głosować będziemy w samym środku żniw!
26.02.2019., 20:02h
Jak do tego doszło? Propozycję przeprowadzenia wyborów 28 lipca w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosił jej przewodniczący Bronisław Węglewski Nie wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia KRIR byli zwolennikami takiego rozwiązania. Zespół ds. wyborów kierowany przez Prezesa MIR Ryszarda Czaickiego zaproponował przeprowadzenie wyborów w dniu 7 lipca, a prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski zgłosił termin 9 czerwca br., szeroko go uzasadniając.

W opinii członków wielkopolskiego samorządu rolniczego proponowany termin 28 lipca przypada na okres najintensywniejszych w roku prac polowych. Przełom lipca i sierpnia to czas żniw, co naturalnie nie wpłynie pozytywnie na wzrost zainteresowania wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Trudno się nie zgodzić z tym, że środek lata nie sprzyja zabieganiu o głosy wyborców, zbieraniu podpisów do zarejestrowania kandydatów, jak również frekwencji wyborczej.

Zdaniem WIR, szczególnie tę ostatnią okoliczność warto wziąć pod rozwagę przy wyznaczaniu terminu wyborów w obliczu nasilających się głosów poddających w wątpliwość sens istnienia izb rolniczych. Najważniejszym argumentem dla tych osób jest właśnie niska frekwencja w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Toteż wydaje się racjonalnym dołożenie wszelkich starań, ażeby zbliżające się wybory cieszyły się jak najszerszym zainteresowaniem członków izb rolniczych.

Zdaniem delegatów WIR, kolejnym argumentem przemawiającym za rozważeniem innego terminu wyborów są kwestie organizacyjne występującego po stronie wojewódzkich izb rolniczych. Koniec lipca to kulminacja sezonu urlopowego w Polsce. Zatrudniony w wojewódzkich izbach rolniczych personel, na którym spocznie sprawne przeprowadzenie tych wyborów, ma ustawowy obowiązek ciągłego wykorzystania urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych (art. 162 Kodeksu pracy).

Nie jest tajemnicą, że najczęściej to w okresie lipca i sierpnia pracownicy przebywają na dwutygodniowych urlopach wypoczynkowych. Trudno zmuszać kadrę pracowniczą, szczególnie tę korzystającą z uprawnień rodzicielskich, do czerpania urlopów wypoczynkowych w czasie innym niż w wakacje szkolne. Wreszcie trzeba mieć na względzie również absencje urlopowe w urzędach gmin w kontekście obowiązku sporządzenia przez gminy list podatników podatku rolnego.

Prezes WIR Piotr Walkowski zwrócił także uwagę na brzmienie art. 25 ust. 1 zdanie drugie ustawy o izbach rolniczych, gdzie jest mowa o możliwości wyznaczenia daty wyborów przez Krajową Radę Izb Rolniczych na dzień przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia. W rezultacie należy uznać, że Krajowa Rada dysponuje możliwością wyznaczenia daty wyborów w czasie nieprzypadającym na czas żniw i okres urlopowy w biurach wojewódzkich izb rolniczych.

Prezes Walkowski przypomniał, że już 4 grudnia 2018 roku, uwzględniając głosy wielkopolskich rolników Prezes WIR, pisemnie zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o rozważenie ustalenia daty wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na pierwszą lub drugą niedzielę czerwca 2019 roku.

Termin ten, jako optymalny, poparł na poniedziałkowym posiedzeniu KRIR również prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec. Jednak w wyniku przeprowadzonego głosowania za terminem 28 lipca głosowało 14 osób, w tym większość Zarządu KRIR, z Prezesem  Szmulewiczem na czele.

Za terminem 7 lipca głosowało 6 osób, a termin 9 czerwca poparło zaledwie 5 osób, w tym obaj przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
To jednak nie jedyna ważna kwestia, która pojawiła się na Walnym Zgromadzeniu. Kujawsko-Pomorska, Dolnośląska i Wielkopolska Izba Rolnica zgłosiły wniosek o odwołanie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza. Komisja Rewizyjna KRIR uznała, że wnioski te są niezasadne. W związku z tym Prezes WIR poprosił o uzasadnienie tego na piśmie. A zatem sprawa nie jest jeszcze zakończona.

Podjęto również uchwałę ws uzupełnienia składu Komisji Budżetowej. Funkcję tę powierzono jednogłośnie zgłoszonemu przez Prezesa WIR, Delegatowi z Wielkopolski Zbigniewowi Stajkowskiemu.

W Walnym Zgromadzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczył także wiceminister rolnictwa dr Ryszard Zarudzki.

oprac. bcz na podst. WIR
Fot. WIR
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 05:18