Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zakup nieruchomości rolnych, a kwalifikacje zawodowe - będą zmiany

Obrazek

Rząd doprecyzowuje przepisy dotyczące nabycia kwalifikacji rolniczych. Ma to usprawnić procedurę nabywania nieruchomości rolnych. Jakie zmiany zamierza wprowadzić rząd?

wk4 lipca 2022, 11:41

Do konsultacji społecznych MRiRW wysłało projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą. Podstawą sporządzenia projektu rozporządzenia jest przepis ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które zobowiązuje ministra rolnictwa do określenia m.in. wykazu kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego oraz wykazu zawodów oznaczających wykształcenie średnie rolnicze.

Nowe zaświadczenie

W projekcie proponuje się zmianę przepisów określających rodzaj dowodu potwierdzającego zatrudnienie w gospodarstwie rolnym. Obecnie jest to świadectwo pracy. Tymczasem dowód taki można uzyskać tylko po zakończeniu pracy. Tym samym osoby wciąż zatrudnione, nie miały możliwości wykazania spełnienia przesłanki zatrudnienia. W tym celu proponuje się wprowadzenie ”zaświadczenia pracodawcy” – jako dowodu wykazującego zatrudnienie w gospodarstwie rolnym.

Jak udowodnić własność gospodarstwa?

Zmiana objęła także określenie co może stanowić dowód własności gospodarstwa rolnego przy potwierdzaniu kwalifikacji rolniczych. Z listy dokumentów postanowiono wykreślić mianowicie wypis z ewidencji gruntów i budynków, uznany dotychczas jako dowód własności. Zdaniem resortu rolnictwa – w przeciwieństwie do aktu notarialnego, orzeczenia sądu, czy wypisu z księgi wieczystej – wypis z ewidencji nie jest wystarczającym dokumentem pozwalającym na uznanie danej osoby za właściciela gospodarstwa.

Co z technikami weterynarii ?

Doprecyzowano także jeden z artykułów zmienianego rozporządzenia, dotyczący techników weterynarii, w taki sposób, aby posiadanie tego zawodu było uznawane za wykształcenie średnie rolnicze lub średnie branżowe rolnicze, tylko wówczas, gdy w gospodarstwie rolnym osoby posiadającej ten zawód prowadzony jest chów i hodowla zwierząt gospodarskich – a nie każdych zwierząt.

Długa lista zmian

Rozporządzenie uaktualnia także wykaz zawodów, który obecnie jest nieprecyzyjny bądź nieaktualny. Podobnie jest z wykazem dowodów potwierdzających kwalifikacje rolnicze, który nie zawiera „dyplomu zawodowego”, czy „świadectwa z tytułem zawodowym”. Doprecyzowuje także przepis dotyczący dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

- Wszystkie te rozwiązania, w założeniu, usprawnią postępowania administracyjne prowadzone w sprawie o zgodę na nabycie nieruchomości rolnych -  napisano w uzasadnieniu projektu.

Wk

Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy