StoryEditor

Zapaść w polskim rolnictwie? Tak źle jeszcze nie było

To największe załamanie w rolnictwie od wielu lat mówią ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej. Rolnicy negatywnie oceniają swoją przyszłość i nie chcą inwestować. W pierwszym kwartale tego roku spadły wydatki na zakup pasz, nawozów i środków ochrony roślin, a rolnicy niechętnie biorą kredyty.
14.03.2022., 08:03h

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej od lat zajmuje się badaniem koniunktury w gospodarce. Z opublikowanej właśnie informacji sygnalnej wynika, że załamanie koniunktury w IV kwartale 2021 r. pogłębiło się w pierwszym kwartale 2022 r.

Wskaźnik koniunktury rolnej najniższy od 13 lat!

Wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) ponownie spadła, o kolejne 11,5 pkt, do wysokości -23,2 pkt. To najniższa wartość wskaźnika od 13 lat, czyli od światowego kryzysu finansowego i gospodarczego z lat 2008-2009. Łącznie w ciągu dwóch ostatnich kwartałów wskaźnik stracił ponad 25 pkt, co jest zdarzeniem bez precedensu!

Obecna wartość IRGAGR jest niższa niż rok temu o 12,6 pkt. W ciągu kwartału obniżyły się wartości obu składowych wskaźnika koniunktury:

  • wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, o 14,3 pkt, do wysokości -822,9 pkt,
  • wskaźnika zaufania o 6,0 pkt, do poziomu -23,8 pkt.

Wartości obu wskaźników są niższe niż rok temu o, odpowiednio: 5,5 i 26,9 pkt. Oba wskaźniki cząstkowe zanotowały wartości najniższe od wielu lat. Wskaźnik wyrównanych przychodów jest najniższy od drugiego kwartału 2009 r., a poziom nastrojów w rolnictwie jest najniższy od IV kwartału 1999 r.

Na nastroje panujące w gospodarstwach rolnych wywarł wpływ przede wszystkim gwałtowny wzrost kosztów produkcji i utrzymania. Odsetek gospodarstw, które z wielkim niepokojem spoglądają w najbliższą przyszłość, jest najwyższy od początku badania koniunktury rolnej przez IRG SGH; wynosi ponad 30%. Oceny rolników ich przyszłej sytuacji finansowej są bardzo pesymistyczne i sięgają poziomów nienotowanych od 20 lat. Polskie rolnictwo doświadcza kryzysu niemal równie głębokiego co w latach 2008-2009, lecz bardziej intensywnego (wyższe tempo spadków wartości podstawowych wskaźników aktywności rolnej).

Bez różnic regionalnych

Zapaść w polskim rolnictwie jest powszechna. W największym stopniu odczuwają ją gospodarstwa położone w makroregionie zachodnim (wartość wskaźnika koniunktury zmniejszyła się o 15 pkt), małe o powierzchni do 7 ha (o 17,6 pkt) oraz zajmujące się uprawą roślin wieloletnich (o 17,9 pkt).

Zatrzymane inwestycje

Ponownie spadły wydatki na zakup pasz treściwych, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, mimo że pierwszy kwartał roku jest zazwyczaj okresem ich zwiększenia w związku ze zbliżającym się wiosennym ożywieniem w rolnictwie. Obecne wartości sald wydatków na środki obrotowe produkcji rolnej są najniższe od 2009 r. Zmniejszyła się również skłonność do finansowania produkcji kredytem. Liczba odpowiedzi pozytywnych na pytanie o chęć wzięcia kredytu jest najniższy od ponad dekady.

opr. wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:53