StoryEditor

Zaskakująca decyzja ministra Kowalczyka: Malec odwołany

Po zaledwie tygodniu urzędowania nowy minister Henryk Kowalczyk odwołał go funkcji pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików.
12.11.2021., 09:11h

Karuzela personalna w ministerstwie rolnictwa trwa. Po serii nominacji na stanowiskach wiceministrów rolnictwa przyszedł czas na dymisje. Minister Henryk Kowalczyk uchylił 29 października zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików.

Decyzja o tyle zaskakująca, że stanowisko to zostało stworzone ….tydzień wcześniej 22 października. Pełnomocnikiem został wtedy myśliwy Rafał Malec. Do jego obowiązków miało należeć:

·       opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików;

·       analiza, ocena i monitorowanie:

a) funkcjonowania przepisów w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików,

b) sposobu zarządzania populacją dzików związanego z zapobieganiem, kontrolą i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń,

c) nowoczesnych metod inwentaryzacji populacji zwierząt wolno żyjących ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików;

·       identyfikacja najważniejszych problemów w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików i przedkładanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, propozycji ich rozwiązania;

·       współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim oraz organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt;

·       promowanie potrzeby przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby uprawnione do wykonywania polowania.

Rafał Malec jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. W przeszłości był jej prezesem.

wk

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 16:15