Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zbożowcy apelują do ministra o zwiększenie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego

Obrazek

Producenci zbóż apelują do resortu rolnictwa o zwiększenie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego do 126 litrów oleju napędowego na hektar. Ich zdaniem ostatnie propozycje rządu w tym zakresie są niewystarczające.

wk16 lipca 2021, 13:09
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przekazał na ręce wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika, stanowisko w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. To element konsultacji społecznych nad procedowaną właśnie ustawą, w której rząd zaproponował propozycję wzrost wydatków na ten cel w ramach programu „Polski Ład”. 


Konkretna propozycja


Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, chce aby w trakcie prac legislacyjnych MRiRW zmieniło zapis art.1 ustawy, który powinien otrzymać brzmienie:
1)  W pkt liczbę „ 100 ” zastępuje się liczbą „ 126 ”.

- Uważamy, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha, a nie 110 l ON/ha, jak jest to proponowane w procedowanym projekcie ustawy. Jest to udokumentowana wyliczeniami ekspertów średnia zużycia ON na 1 ha – napisał Stanisław Kacperczyk prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

PZPRZ stwierdził, że docenia nową propozycję resortu rolnictwa. Jednocześnie jednak stanowczo apeluje o urealnienie tej stawki do rzeczywistego średniego zużycia czyli  126 l ON/ha, gdyż tylko taki limit rekompensuje rolnikom poniesione nakłady na produkcję rolniczą, wobec systematycznego wzrostu cen środków do produkcji rolnej i przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce.
 
- PZPRZ od lat postuluje o przyjęcie takiej właśnie stawki - 126 1 ON/ha, a także o podniesienie  wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do wysokości rzeczywistej i zmniejszenie biurokracji, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzonej przez gminy. Proponowana aktualnie przez resort rolnictwa stawka 110 1 ON/ha jest nadal zbyt niska i nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym – pisze S. Kacperczyk z PZPRZ.


Wyliczenia ekspertów


Już w 2007 r. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przeprowadził szczegółowe wyliczenia w oparciu o dostępne publikacje naukowe, sporządzone przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa, a dotyczące zużycia oleju napędowego na 1 ha, która to analiza już wówczas — czyli 14 lat temu - wykazała, że średnie zużycie jest dużo wyższe od obowiązującego limitu, a także od aktualnej propozycji zawartej w proponowanej ustawie i wynosi wspomniane 126 1 ON/ha.

Jak wiadomo, przez ostatnie 14 lat nastąpił skokowy wzrost kosztów rolniczej produkcji. Dlatego apelujemy o ustanowienie realnego limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego, na poziomie wyliczonym przez niezależnych ekspertów — tj. w wysokości 126 1 ON/ha. Warto podkreślić, że zwiększenie stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze mogłoby chociaż częściowo zniwelować straty jakie rolnicy ponoszą na skutek częstych w ostatnim okresie przymrozków, nawałnic, suszy czy ASF-u i niejednokrotnie produkcji poniżej kosztów.


Uprościć system


Jednocześnie PZPRZ wnosi również o uproszczenie w procedurze zwrotu podatku akcyzowego dla gospodarstw posiadających działki rolne na terenie kilku gmin. I tak jeśli producent rolny posiada grunty w kilku gminach to powinien składać wniosek o zwrot akcyzy w jednej gminie, w której ma gospodarstwo rolne, a powierzchnię gruntów własnych i dzierżawionych przekłada z  wniosku do ARiMR o płatności obszarowe.

Taki zapis pozwoli na obniżenie kosztów obsługi prowadzonej przez gminy, gdyż zmniejszy się ilość wniosków w poszczególnych gminach. A także zmniejszy koszty po stronie rolnika, a także cenny czas, który musi poświęcić dwa razy w roku składając wnioski w kilku gminach. wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)