StoryEditor

Zmarł prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, Rektor UP w Poznaniu w latach 2002-2008

Z przykrością informujemy, że 30 marca 2022 r. po długiej chorobie zmarł prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, doctor honoris causa, członek rzeczywisty PAN, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2002-2008. Był absolwentem Wydziału Technologii Rolno–Spożywczej.
30.03.2022., 15:03h

Profesor Wąsowicz był absolwentem Wydziału Technologii Rolno–Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu, rocznik 1968. Również swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w roku 1973, dr habilitowanego w 1988, profesora w roku 1997. Odbył staże naukowe na University of Manitoba, University of Illinois, Urbana Champaign. Pracował jako prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Żywności, w 1996-2002 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Akademii Rolniczej, w latach 2002-2008 był rektorem Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Od 2010 prof. Wąsowicz był członkiem PAN, członkiem Komitetu Nauk o Żywności  i Żywieniu PAN, członkiem Rad Naukowych instytutów PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, kierownikiem zespołów ekspertów NCN, członkiem rad programowych czasopism.

W 2017 r. został doktorem honoris causa SGGW. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, był również laureatem Nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN.

Zajmował się obszarem chemii i analityki żywności, głownie lipidów i związków lotnych, głównie olejami roślinnymi, procesami oksydacji kwasów tłuszczowych i cholesterolu, związkami lotnymi jako markerami zmian jakości żywności generowanymi przez mikroorganizmy, a także wykorzystaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas w tych badaniach.

oprac. al

źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 13:10