StoryEditor

Zmiany w bioasekuracji - tym razem dotyczą ściółki dla drobiu

Ministerstwo rolnictwa wprowadza zmiany w szczegółowych zasadach bioasekuracji..  Resort postanowił uszczegółowić zasady stosowania ściółki w kurnikach. A konkretnie takiej ściółki, która mogła mieć kontakt z dzikimi ptakami. Chodzi o zabezpieczenie kurników przez grypą ptaków.
24.03.2017., 14:03h

Pod koniec grudnia zeszłego roku ministerstwo rolnictwa wprowadziło szereg przepisów dotyczących zwalczania grypy ptaków. Jak się okazuje nie wszystkie obostrzenia są wystarczająca.


Winni: dzikie ptaki

Za naturalnego nosiciela wirusów grypy ptaków uznaje się dzikie ptactwo.  Stwarza to stałe ryzyko bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do gospodarstw, w których utrzymuje się drób i dalsze ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa z zakażonego gospodarstwa do innych gospodarstw. Do zakażenia drobiu dochodzi nie tylko przez kontakt bezpośredni z ptakami dzikimi, ale też pośredni. Może to nastąpić przez zanieczyszczone kałem i moczem przedmioty, pasze lub, jak wskazują ostatnie doniesienia, zanieczyszczoną odchodami dzikich ptaków ściółkę. 


Zabezpieczyć baloty

Materiał używany do ścielenia podłoża dla drobiu może, zatem stanowić ważny wektor wprowadzenia wirusa do stada. Na podstawie dostępnych informacji Inspekcja Weterynaryjna przypuszcza, że w kilku ogniskach u gęsi źródłem zakażenia była słoma, stojąca na polu w balotach lub kostkach i niezabezpieczona przed dostępem dzikiego ptactwa.

Tymczasem praktyka „dościelania” obiektów jest bardzo powszechna w wielu kurnikach powtarzana nawet dwukrotnie w ciągu dnia. Jeśli słoma nie zostanie poddana odpowiednim zabiegom, ryzyko powstania ogniska grypy ptaków jest bardzo wysokie.

Dlatego ministerstwo rolnictwa postanowiło nowelizować grudniowe rozporządzenie. Celem zmian jest zminimalizowanie ryzyka dzięki nakazowi zabezpieczenia słomy poprzez umieszczanie jej w budynkach (np. stodołach), a na polach pod szczelnym przykryciem. Natomiast po wprowadzeniu do gospodarstwa zewnętrzna część balotów, stanowiąca największe ryzyko, powinna zostać poddana odkażeniu.

W rozporządzeniu rząd zdecydował się również na doprecyzowanie przepisów dotyczących mat dezynfekcyjnych, które trzeba umieszczać przed gospodarstwem oraz kurnikami. Zmiana przepisu ma na celu poprawę skuteczności stosowanych mat dezynfekcyjnych, oraz uchronienie się od sytuacji, w której możliwe byłoby jej obejście, w przypadku niewłaściwych jej wymiarów.

Grypa ptaków w Europie

Obecnie w Polsce stwierdzono 62 ogniska choroby. „Powoduje to duże straty gospodarcze i materialne.  W związku z powyższym konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ochronnych, mających na celu minimalizowanie niebezpieczeństwa zakażeń drobiu  w kolejnych gospodarstwach” - napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.  

Aktualnie 23 państwa europejskie zgłosiły obecność wirusa HPAI podtypu H5N8 u dzikich ptaków, a są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry, a w 20 z nich wykryto wirusa u drobiu.

Ze względu na zagrożenie epizootyczne oraz duże straty gospodarcze wywoływane zakażeniami grypą ptaków rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W związku z tym wejście w życie projektowanego rozporządzenia w tym terminie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa. Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.  wk

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 23:05