Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zmiany w gospodarce odpadami - planowane wyższe kary

Obrazek

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt zmian, których celem jest uelastycznienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wśród nich znajdziemy m. in. zaostrzenie kar za ich niewłaściwe pozbywanie się.

Dominika Mulak19 sierpnia 2020, 16:02

Ministerstwo Klimatu zaproponowało wiele zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Te, które zainteresują rolników to m.in. zaostrzone kar za nieodpowiednie postępowanie z nimi.

– Chcemy zaostrzyć kary za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Chodzi m.in. o porzucanie ich na terenach publicznych, tj. drogach, placach czy terenach zielonych. Podwyższone kary, wraz z udoskonalonymi metodami identyfikowania sprawców, pozwolą na ograniczenie tego typu negatywnych zachowań – podkreślił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

Obecnie kary za porzucanie odpadów na terenach publicznych lub prywatnych są znacznie niższe, niż koszty ich legalnego pozbycia się np. w PSZOKach. Motywuje to sprawców do wykroczeń, które stały się obecnie plagą. W związku z tym planowane jest zwiększenie kar za zaśmiecanie miejsc publicznych (dróg, ulic, placów ogrodów, plaż, trawników lub zieleńców) do 5 tys. złotych. Takich samych kar należy spodziewać się również za wyrzucanie nieczystości na cudzym gruncie polnym.


Kompostowanie bez konieczności odbioru bioodpadów

Jak podano na stronie Ministerstwa Klimatu, gmina, która zwolni właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady z części opłaty oraz z obowiązku posiadania brązowego pojemnika, będzie mogła odmówić odebrania bioodpadów nie tylko z brązowego pojemnika, ale również wtedy, gdy znajdą się one w dowolnym innym pojemniku lub worku. W tej chwili gminy, szczególnie na terenach wiejskich, muszą zapewniać odbiór bioodpadów nawet wtedy, gdy są one przetwarzane przez właściciela nieruchomości i brązowe pojemniki są puste, co generuje niepotrzebne koszty w systemie.

Źródło i fot. www.gov.plPicture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)