StoryEditor

Zmiany w gospodarce odpadami - planowane wyższe kary

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt zmian, których celem jest uelastycznienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wśród nich znajdziemy m. in. zaostrzenie kar za ich niewłaściwe pozbywanie się.
19.08.2020., 16:08h

Ministerstwo Klimatu zaproponowało wiele zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Te, które zainteresują rolników to m.in. zaostrzone kar za nieodpowiednie postępowanie z nimi.

– Chcemy zaostrzyć kary za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Chodzi m.in. o porzucanie ich na terenach publicznych, tj. drogach, placach czy terenach zielonych. Podwyższone kary, wraz z udoskonalonymi metodami identyfikowania sprawców, pozwolą na ograniczenie tego typu negatywnych zachowań – podkreślił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

Obecnie kary za porzucanie odpadów na terenach publicznych lub prywatnych są znacznie niższe, niż koszty ich legalnego pozbycia się np. w PSZOKach. Motywuje to sprawców do wykroczeń, które stały się obecnie plagą. W związku z tym planowane jest zwiększenie kar za zaśmiecanie miejsc publicznych (dróg, ulic, placów ogrodów, plaż, trawników lub zieleńców) do 5 tys. złotych. Takich samych kar należy spodziewać się również za wyrzucanie nieczystości na cudzym gruncie polnym.


Kompostowanie bez konieczności odbioru bioodpadów

Jak podano na stronie Ministerstwa Klimatu, gmina, która zwolni właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady z części opłaty oraz z obowiązku posiadania brązowego pojemnika, będzie mogła odmówić odebrania bioodpadów nie tylko z brązowego pojemnika, ale również wtedy, gdy znajdą się one w dowolnym innym pojemniku lub worku. W tej chwili gminy, szczególnie na terenach wiejskich, muszą zapewniać odbiór bioodpadów nawet wtedy, gdy są one przetwarzane przez właściciela nieruchomości i brązowe pojemniki są puste, co generuje niepotrzebne koszty w systemie.

Źródło i fot. www.gov.pl

Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 00:45