StoryEditor

Znamy dochody z działalności KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie będzie musiał przekazywać wypracowanej nadwyżki finansowej do budżetu państwa. Dzięki temu pozostanie instytucją samofinansująca. Znamy wpływy, jakie ma KOWR z tytułu sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych. 
07.12.2021., 11:12h

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, w którym proponuje się zmianę szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Nadwyżka zostanie w KOWR

Celem proponowanych zmian jest potrzeba doprecyzowania możliwości korzystania ze środków Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Instytucja ta realizuje szereg zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo szerokie spektrum zadań określone w ustawie o KOWR powoduje potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

Tymczasem KOWR jest jednostką, która nie korzysta z dotacji budżetu państwa (poza wyjątkami). Samofinansowanie jest oparte o wpływy ze sprzedaży i dzierżawy gruntów należących do Zasobu. Ograniczenia w obrocie ziemią rolną powodują, że jedynie gałąź przychodu oparta na dzierżawie jest stabilna w perspektywie kilku następnych lat. Dlatego proponuje się nie przekazywać wypracowanej w 2021 r. nadwyżki środków finansowych Zasobu do budżetu państwa.

Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy gruntów

Jak wyglądają dochody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa? Zapytała o to posłanka Dorota Niedziela z Platformy Obywatelskiej. W odpowiedzi na interpelację MRiRW udzieliło następującej odpowiedzi:

Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2020 r., z umów zawartych w ww. okresie, wyniosły ponad 244 mln zł, z tego:

 • 2017 roku - 9 811 694,09 zł; (rok powstania KOWR)

 • 2018 roku - 58 219 306,65 zł;

 • 2019 roku - 76 310 035,22 zł;

 • 2020 roku - 99 869 546,05 zł.

Wpływy w latach 2016-2020 ze sprzedaży ratalnej gruntów w latach poprzednich wyniosły ponad 4 mld zł, z tego:

 • 2016 roku - 982 210 230,30 zł;

 • 2017 roku - 858 940 341,51 zł;

 • 2018 roku - 739 241 127,10 zł;

 • 2019 roku - 716 470 609,82 zł;

 • 2020 roku - 745 562 332,79 zł.

Wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu w latach 2017-2020 wyniosły 1,6 mld zł, z tego:

 • 2017 roku – 383 034 781,85 zł;

 • 2018 roku – 378 064 985,18 zł;

 • 2019 roku – 432 799 897,28 zł;

 • 2020 roku – 453 547 807,69 zł.

wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 13:51