StoryEditor

Żniwa 2024: czy rolnik może dostać mandat za pracę w niedziele i w nocy?

Donosy sąsiadów w trakcie żniw to chleb powszedni rolników. Powoduje niestety komplikacje w czasie zbiorów i problemy z wyjaśnieniami. Jak to faktycznie jest? Czy rolnicy mogą dostać mandat za pracę w nocy lub w niedzielę?
07.07.2024., 09:30h

Nocne żniwa - jakie jest prawo? 

Kodeks wykroczeń jasno informuje, że zakłócanie ciszy nocnej nie jest dozwolone. Kwestię problematyczną stanowi praca rolnika po zmroku, szczególnie w okresie żniw. Zdarza się tak, że praca przeciąga się i rolnik zjeżdża z pola grubo po godzinie 22. To niestety wykroczenie, za które grozi kara mandatu.

Nie za samą pracę w godzinach nocnych, ale jak to ujmuje art. 51 kw: "zakłócanie porządku lub spokoju publicznego".

Miało się to zmienić!

W tym roku PiS złożyło projekt zmian w Kodeksie wykroczeńdodając w przywołanym wyżej artykule nowy paragraf o brzmieniu: "Nie popełnia wykroczenia ten, kto czyn określony w § 1 popełnia w związku z prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym."

Gdy wszyscy odtrąbili już sukces i zapewniali, że rolnicy po 22 będą bezpieczni, to projekt... stanął w miejscu. W marcu miał być procedowany przez Sejm, ale do tego nie doszło. 7 marca projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. I tam też znajduje się po dziś dzień.

Zatem zgodnie z obowiązującym na dziś stanem prawnym, rolnik podczas żniw, pracując w polu po godzinie 22, powinien liczyć się z tym, że hałas wywoływany przez maszyny rolnicze, może komuś zakłócić nocy spokój, a w związku z tym taka osoba może powiadomić policję, która na pracującego w polu rolnika może nałożyć mandat karny w wysokości do 20 zł do nawet 5 tys. zł (w drodze grzywny nałożonej przez sąd).

Czy praca na polu w niedzielę jest dopuszczalna?

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, gdy dopuszczalna jest praca w niedziele i święta. Dotyczy to pracy w rolnictwie oraz handlu. Zatem z punktu widzenia rolnika nie zmienia się nic. Kwestia światopoglądowa i religijna to odrębny temat. W wielu parafiach w Polsce proboszczowie "krzywo spoglądają" na tych, którzy pracują w siódmy dzień tygodnia.

Ma to związek z tym, co możemy przeczytać jednakowo w Dekalogu ("Pamiętaj, abyś dzień święty święcił") oraz chociażby w Księdze Wyjścia: "Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa" (Wj 34,21).

Są jednak i takie parafie, które można uznać za postępowe, a proboszczowie doskonale rozumieją, że na żniwa nie ma mocnych i niezależnie od dnia tygodnia, praca w polu zrobiona być musi.

Michał Czubak, tygodnik-rolniczy.pl

fot. K. Sierszeńska

Michał Czubak
Autor Artykułu:Michał Czubak Dziennikarz portalu tygodnik-rolniczy.pl oraz portalu Halo Wieś. Michał Czubak to wieloletni dziennikarz prasowy i telewizyjny. Był dziennikarzem w takich mediach jak Głos Wielkopolski, Tydzień Ziem Śremskiej, NaEkranie.pl czy TV Wielkopolska. Specjalizujący się w tematyce aktualnych wydarzeń w rolnictwie oraz o tematyce bezpieczeństwa na wsi.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 13:38