StoryEditor

Zrównane uprawnienia emerytalne rolników dwuzawodowców – nowelizacja ustawy trafiła do Sejmu

W Sejmie Koalicja Obywatelska złożyła projekt ustawy, dzięki której mają zostać zrównane uprawnienia emerytalne rolników dwuzawodowców. Pozostało jeszcze tylko jedno posiedzenie do końca kadencji Sejmu.
09.08.2023., 14:08h
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników została skierowana do Sejmu. Cezary Tomczyk z klubu Koalicji Obywatelskiej został przedstawicielem wnioskodawców.

Zrównanie uprawnień rolników dwuzawodowców

W uzasadnieniu ustawy czytamy, że celem projektowanej ustawy jest zrównanie uprawnień rolników, tzw. dwuzawodowców, którzy urodzeni byli przed dniem 1 stycznia 1949 roku z uprawnieniami rolniczymi, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., do pobierania niezależnie oraz równocześnie świadczeń emerytalnych.


Zobacz także: Rozwiązanie dzierżawy a emerytura i renta – przypadek rolnika

Niesprawiedliwe przepisy

Aktualne przepisy mówią, że rolnicy urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku, posiadający ustalone prawo do pobierania emerytury rolniczej z KRUS oraz ubezpieczenia do świadczenia emerytalnego z ZUS, mają prawo tylko do jednego świadczenia.

W innej sytuacji znajdują się rolnicy, którzy są dwuzawodowcami, urodzonymi po dniu 31 grudnia 1948 roku. Mają oni prawo pobierać jednocześnie oba świadczenia i z KRUS i z ZUS.

- Sytuacja ta jest oceniana jako wysoce niesprawiedliwa, zwłaszcza że pomiędzy osobami uprawnionymi do świadczeń występuje nierzadko różnica zaledwie kilku miesięcy, a nawet tygodni. Mając zatem na uwadze, że grupa świadczeniobiorców rolników, urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. jest stosunkowo nieliczna, oraz abstrahując od powodów, jakie zdecydowały o zróżnicowaniu uprawnień rolników dwuzawodowców w zależności od daty ich urodzenia, należało podjąć nowelizację przepisów z takim założeniem, by istniejące zróżnicowanie usunąć – napisano w uzasadnieniu projektu.


Czytaj również: Czy dodatek do emerytury z KRUS jest opodatkowany i oskładkowany?


Według założeń przepisów projektu ustawa ta ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Minimalne szanse nad rozpoczęciem prac

Do końca kadencji Sejmu zostało tylko jeszcze jedno posiedzenie, dlatego też szanse na rozpoczęcie prac parlamentarnych nad tym projektem są minimalne.
Według zasady dyskontynuacji prac parlamentu, w momencie, kiedy to upływa kadencja Sejmu, prace parlamentarne są przerywane i nie są przedmiotem działalności izby kolejnej kadencji.

wk
fot. envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 22:07