StoryEditor

Żywność na unijnym rynku pod kontrolą - Które produkty były zbadane przez EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zbadał dostępną na unijnym rynku żywność pod kątem zawartości pestycydów. W zaledwie 2,1% badanych próbek stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.
16.05.2023., 10:05h
W 2021 r. w Unii Europejskiej pobrano łącznie 87 863 próbek żywności. Analiza wyników pokazała, że 96,1% próbek mieściło się w prawnie dozwolonych poziomach. W przypadku 13 845 próbek przeanalizowanych w ramach skoordynowanego programu kontroli UE (EU MACP) 97,9% było w granicach prawnych.

Jakie produkty były kontrolowane?

UE MACP analizuje próbki pobrane losowo z 12 produktów spożywczych. W 2021 r. były to:
 • bakłażany,
 • banany,
 • brokuły,
 • grzyby uprawne,
 • grejpfruty,
 • melony,
 • słodka papryka,
 • winogrona stołowe,
 • oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
 • pszenica,
 • tłuszcz bydlęcy i jaja kurze.
Spośród próbek przeanalizowanych w ramach skoordynowanego programu:
 • stwierdzono, że 58,1% (8 043 próbki) jest wolne od ilościowych poziomów pozostałości.
 • 39,8% (5 507) zawierało jedną lub więcej pozostałości w stężeniu niższym, lub równym dozwolonym poziomom (znanym jako najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości lub NDP).
 • 2,1% (295) zawierało pozostałości przekraczające dozwolone poziomy.

Ocena EFSA - wskaźnik NDP z tendencją wzrostową

Ten sam wybór produktów jest pobierany co trzy lata, co oznacza, że można zidentyfikować tendencje w górę lub w dół. I tak ogólny wskaźnik, w którym pozostałości pestycydów przekroczyły NDP, wzrósł z 1,4% w 2018 r. do 2,1% w 2021 r.

Z wyjątkiem grejpfrutów średni wskaźnik przekroczenia NDP wyniósł w 2021 r. 1,4%, podobnie jak w 2018 r. W 2021 r. państwa członkowskie zwróciły uwagę na większą obecność pozostałości pestycydów w grejpfrutach przywożonych spoza UE, a w tym samym roku Komisja Europejska zwiększyła kontrole graniczne.

W swoim sprawozdaniu EFSA sugeruje, że przeanalizowane w 2021 r. towary żywnościowe prawdopodobnie nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Niemniej jednak sprawozdanie zawiera także szereg zaleceń mających na celu zwiększenie skuteczności europejskich systemów kontroli pozostałości pestycydów.

wk
fot. envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 10:04