StoryEditorMateriał promocyjny

Żywność z certyfikatem – wsparcie w ramach PROW 2014-2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera rodzimych producentów w rozpowszechnianiu informacji o wyjątkowych walorach żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Dzięki temu certyfikowane produkty stają się coraz bardziej rozpoznawalne zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynkach zagranicznych.
19.12.2023., 11:13h

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, KOWR odpowiedzialny jest za wdrażanie poddziałania 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Dofinansuje działania mające na celu promocję żywności wytwarzanej w ramach unijnych systemów jakości: oraz krajowych systemach jakości.

Celem poddziałania 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, skierowanego do rolników, było zwiększenie uczestnictwa w systemach jakości. Pomoc dotyczyła refundacji kosztów wynikających z przystąpienia do systemu jakości, m.in. koszów kontroli gospodarstwa i uzyskania certyfikatu, składki na rzecz grupy producentów, zakupu publikacji związanych z produkcją w zakresie danego systemu.

W związku z realizacją poddziałania w latach 2015-2021 KOWR ogłosił 8 naborów wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których złożonych zostało 4417 wniosków. Do połowy 2023 roku wypłacono ok 8,5 mln zł pomocy, z czego ok 5,5 mln zł były to środki pochodzące z budżetu europejskiego.

Poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, obejmuje wsparcie operacji w zakresie promocji produktów wysokojakościowych wytwarzanych przez grupy producentów w ramach unijnych i krajowych systemach jakości. W związku z realizacją poddziałania 3.2  KOWR ogłosił 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których złożonych zostało 199 wniosków, a ze 130 podmiotami podpisano umowy. Do połowy 2023 roku wypłacono ok 77 mln zł, z czego 48 mln zł pochodziło z budżetu europejskiego.

Obecnie KOWR kończy wypłacanie środków rolnikom w ramach obu poddziałań. Szacuje się, że do końca 2025 r., producentom zostanie wypłacone wsparcie w wysokości ok. 89 mln zł, z czego ponad 57 mln zł będą to środki pochodzące z budżetu europejskiego.

image
FOTO:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Materiał opracowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 16:09