StoryEditor

Mniej chwastów w uprawie buraka cukrowego

Firma Betaseed GmbH uzyskała dostęp do systemu upraw Conviso®Smart od Bayer AG i KWS Saat SE w uprawie buraka cukrowego. Pozwolenie obejmuje rozwój i komercjalizację uprawy odpornych na herbicydy z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) odmian buraka cukrowego na rynkach poza Ameryką Północną.
19.02.2018., 16:02h
Według firmy Betaseed, nowy system udostępnia rolnikom skuteczne narzędzie do kontroli zachwaszczenia i zrównoważonej uprawy buraka cukrowego. Pozwoli plantatorom:
  • zwalczać szersze spektrum gatunkowe chwastów
  • na większą elastyczność w stosowaniu środków
  • zmniejszyć liczbę zabiegów w porównaniu z obecnymi standardami kontroli zachwaszczenia
  • oszczędzić czas i zmniejszyć ilości stosowanych herbicydów.

Technologia Conviso®Smart opiera się na konwencjonalnej uprawie odmian buraka cukrowego, które wykazują tolerancję na herbicydy z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) o szerokim zakresie zwalczania chwastów. W tym przypadku klasyczne techniki hodowli mogą być więc wykorzystywane do wdrożenia tolerancji na inhibitory ALS w programy upraw.
Wstępnie Betaseed skupi się na zgłoszeniu kandydatów odmian do badań związanych z uzyskaniem rejestracji na uprawę w Szwajcarii, Niemczech, Włoszech i Polsce oraz na złożeniu wniosków o niezbędne pozwolenia. W relacji jednego z twórców nowej technologii, firmy KWS, decyzja Betaseed podkreśla wartość w dostarczaniu plantatorom nowatorskiego i wygodnego produktu z zakresu kontroli chwastów. Umożliwia on jednocześnie bardziej wydajne zwalczanie chwastów przy zastosowaniu mniejszych ilości herbicydów w większych odstępach czasu.
Źródło:www.betaseed.com
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 01:05