StoryEditor

Na buraku śmietka i szarek

Ciepła pogoda sprzyja żerowaniu szkodników. Na buraku pojawił się szarek komośnik i śmietka burakowa. Oto najświeższa informacja z centralnej Wielkopolski.
04.08.2023., 12:08h
Jeszcze całkiem niedawno mówiło się, że szarek komośnik występuje na wschodzie Polski, ale nie wykluczano jego migracji na zachód. I tak też się dzieje. Wczorajsza lustracja plantacji pod Poznaniem ujawniła tego szkodnika. I choć w tej fazie nie stanowi on już takiego zagrożenia, jak podczas żerowania na młodych burakach, to oznacza to, że szkodnik może uderzyć z większą siłą w przyszłym sezonie. W jego przypadku zimują chrząszcze poza plantacjami, ale mogą kolejnej wiosny nalatywać na nowe plantacje.
W tym konkretnym przypadku szkodnik znajdował się pomiędzy liśćmi sercowymi buraka, które są delikatne i łatwe do zgryzania (zdjęcie powyżej). Nawet jeśli znajduje się na roślinie, to można go nie zauważyć, bo do złudzenia przypomina grudkę gleby, ma niemal identyczne ubarwienie (zdjęcie poniżej).Ustalony próg szkodliwości nie obejmuje obecnej fazy rozwojowej buraka, ale warto go przypomnieć: to jesienią 1 chrząszcz lub larwa na 100 m2 lub wiosną w fazie BBCH 10–14 buraka 1 chrząszcz/10m2 lub uszkodzone 10% blaszki liściowej na 30 roślinach.
Warto zlustrować plantację, bo jeśli szkodnik wystąpi i żeruje, to uszkodzone tkanki są bramą wejścia dla patogenów, np. sprawcy chwościka. Choroba ma teraz idealne warunki do infekcji, więc i ją trzeba monitorować.
Do zwalczania szarka na dziś mamy zarejestrowane następujące substancje:
  • acetamipryd,
  • cypermetryna,
  • lambda-cyhalotryna,
  • tau-fluwanilat.

Śmietka w parze z szarkiem

Na tej samej plantacji występuje też śmietka. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że jest to raczej śmietka burakowa. Śmietka ćwiklanka występuje rzadziej. Wyrządzają jednak takie same szkody – ich larwy wygryzają miękisz w liściach pomiędzy skórkami powodując tzw. miny (na zdjęciu poniżej). W jednej rozległej minie może znajdować się kilka larw, więc szkody postępują dość szybko. Mocno zniszczony liść to ograniczenie produkcji asymilatów. Warto zatem przypilnować, czy na plantacji nie występuje ten szkodnik.Podobnie jak przy szarku progi szkodliwości dla śmietki obejmują wcześniejsze stadia rozwojowe buraka:
  • w fazie 2 liści – 4 jaja lub miny/roślinę,
  • w fazie 4 liści – 8 jaj lub min/roślinę,
  • w fazie 6 liści – powyżej 20 jaj lub min/roślinę.
Ostatni z tych progów wydaje się być dość wysoki zważywszy na fakt, że śmietka może doprowadzić do zniszczenia większej części liścia. Wtedy mamy do czynienia z dużymi 2–3 minami na 1 liściu. W takiej sytuacji zatem nie powinno się czekać na osiągnięcie przez szkodnika progu szkodliwości i trzeba wykonać zabieg.
Na śmietkę dziś zarejestrowana jest jedynie deltametryna (wg wyszukiwarki Ministerstwa Rolnictwa). Niestety nie można się łudzić, że pyretroid ten zwalczy larwę żerującą w liściu. Na jej zniszczenie można liczyć przy okazji zwalczania szarka, np. systemicznym acetamiprydem.

jd, fot. Daleszyński
Jacek Daleszyński
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński

redaktor top agrar Polska, specjalista w zakresie uprawy roślin.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 09:40