StoryEditor

Rozliczenie opłat produkcyjnych z cukrowniami do 1 sierpnia!

Rada Unii Europejskiej rozporządzeniem nr 1360/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku ustaliła nowe opłaty produkcyjne za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006.
30.07.2014., 14:07h

Sprawa dotyczy producentów cukru oraz plantatorów buraków cukrowych w Polsce, którzy dostarczali surowiec do cukrowni w kampaniach: 2004 i 2005. Na mocy powyższego rozporządzenia zmieniły się opłaty produkcyjne, które cukrownie nakładały na plantatorów i potrącały z należnych za buraki cukrowe pieniędzy. W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 Agencja Rynku Rolnego dokonała zwrotu producentom cukru nadpłaconych przez nich opłat produkcyjnych. Natomiast w  odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 ARR wyegzekwowała od producentów cukru dopłaty do wpłaconych dotychczas opłat produkcyjnych.

W związku z powyższym, producenci cukru zobowiązani są do stosownego rozliczenia się z opłat produkcyjnych z uprawnionymi plantatorami buraków cukrowych, którzy w latach gospodarczych 2004/2005 i 2005/2006 dostarczali buraki cukrowe lub z ich następcami prawnymi.

W związku z tym, ARR wzywa uprawnionych plantatorów lub ich następców prawnych do aktualizacji danych, które należy złożyć na formularzu wniosku u właściwych producentów cukru w terminie do 1 sierpnia 2014 roku.

Formularz wniosku o aktualizację danych plantatora oraz wykaz producentów cukru dostępne na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego. bcz

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 20:37