StoryEditor

Będzie wsparcie do zakupu buhajów hodowlanych i systemów jakości w ramach dobrostanu zwierząt. Strategia „Polska Wołowina 2030”

  Dzisiaj w ministerstwie rolnictwa odbyło się spotkanie w ramach Porozumienia Rolniczego ds. Wołowiny, w którym brali udział eksperci branżowi oraz Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa oraz Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Można śmiało powiedzieć, że strategia „Polska Wołowina 2030” może wdrożyć kilka bardzo skutecznych działań zarówno dla producentów opasów i hodowców bydła mięsnego czystych ras. 
08.09.2023., 12:09h

Porozumienie Rolnicze ds. Wołowiny przyjęło strategię „Polska Wołowina 2030”. To kontynuacja strategii z 2018 roku i jest to pierwsza strategia sektorowa przygotowana przy udziale przedstawicieli całego łańcucha dostaw oraz administracji publicznej i nauki pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest sfinansowana ze środków rolników z funduszu promocji mięsa wołowego.

Wyzwania i potrzeby branży

Strategia Sektora Wołowiny „ Polska Wołowina 2030” to kompleksowa analiza branży wraz wyznaczonymi celami i wyzwaniami jakie przed nią stoją. To najważniejszy dokument dla polskiej  wołowiny, który wpisuje się w strategię rozwoju rynków rolnych do roku 2030. Strategia ma na celu wspieranie rolników w działaniach na rzecz dobrostanu zwierząt, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i redukcji stosowania antybiotyków. Ma odpowiadać na wyzwania i potrzeby oraz  stara się niwelować wpływ produkcji rolniczej na środowisko naturalne oraz zmiany klimatyczne.

Już dzisiaj polscy producenci wołowiny są liderami w UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Żaden kraj nie przewidział w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 takiego wsparcia na rzecz dobrostanu zwierząt jak Polska. Kwota 1,7 mld euro to więcej niż wszystkie kraje unijne wydały w poprzednim okresie programowania na szeroko pojętą promocję dobrostanu zwierząt. Działania wynikające ze strategii są to działania dobrowolne, a nie narzucane. To rolnik sam decyduje, czy chce produkować zgodnie z najwyższymi standardami. Polscy hodowcy i producenci żywca wołowego zdali ten egzamin. Nie chcemy konkurować na rynkach niską ceną, ale chcemy uzyskiwać wyższe ceny poprzez jakość opartą na dobrostanie i działaniach prośrodowiskowych. Chcemy konkurować tym co mamy najlepsze: jakość i powtarzalność, a do tego potrzebne jest wsparcie jakie może dać KPS czy KPO.

Bydło mięsne alternatywą

- Sektor hodowli i chowu bydła mięsnego ma dzisiaj możliwości rozwoju. Wymaga rozsądnie ukierunkowanego wsparcia, które da impulsy rozwojowe. Około 300 tysięcy gospodarstw posiada bydło, a hodowla bydła mięsnego, opas bydła stały się alternatywą dla rolników wycofujących się z produkcji trzody chlewnej czy mleka. To co ważne, nasza strategia zawiera cele krótkoterminowe i długoterminowe. Dzisiaj rozmawiamy o tych krótkoterminowych do 2024 roku. Najważniejsze to rozszerzenie pomocy de minimis w rolnictwie polegającej na wsparciu zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego, obok dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, kategorii elitarny lub kwalifikowany. Takie wsparcie odbywałoby się w ramach obecnego limitu kwotowego tej pomocy, która wynosi 20 tys. euro na jednego przedsiębiorcę w okresie 3 lat podatkowych (bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat) i nie zwiększyłaby kosztów po stronie państwa, a dawała rolnikom zajmujących się produkcją zwierzęcą możliwość uzyskania wsparcia. Druga to ujęcie w najbliższej zmianie w Krajowym Planie Strategicznym w ramach ekoschematów wsparcia dla uczestników krajowego systemu jakości QMP oraz zniesienie w działaniu dobrostan zwierząt limitu 150 DJP dla uczestników systemu. Powyższe działanie stworzy potężną przewagę konkurencyjną polskiego sektora wołowiny. Łączy jakość  z dobrostanem co odpowiada nie tylko zapotrzebowaniu rynku w zakresie postrzegania polskiej hodowli bydła ale również daje możliwości wsparcia dla rolników liderów zmian, produkujących żywiec wołowy o najwyższych parametrach jakościowych – podkreśla Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła po spotkaniu w ministerstwie rolnictwa.


Podczas dzisiejszej konferencji wiceminister podkreślił, że zmiany w prawie w tym zakresie pojawią w 2024 r. 

– Strategię Polska Wołowina 2030 stworzyli praktycy dla praktyków. Dzięki temu zapisy mają charakter konkretny, operacyjny, a nie życzeniowy. Są możliwe do zrealizowania. Pozostaje teraz je skutecznie wdrożyć do polskiego systemu prawnego – stwierdził wiceminister Ciecióra.

Produkować taniej, a lepiej

Z kolei Jerzy Wierzbicki zaznacza, że otwieranie nowych rynków zbytu, rosnące spożycie w kraju, zmiany oczekiwań konsumentów w stosunku do wołowiny i metod produkcji jak również zainteresowanie rolników tym kierunkiem produkcji zwierzęcej, wzmacnia potrzebę działań prorozwojowych.

- Propozycje odzwierciedlają założenia  „Strategii rozwoju rynku Polska Wołowina 2030” i są spójne z potrzebami w niej zidentyfikowanymi. Pozwoli to na zwiększenie przychodów rolników w tak trudnym obecnie okresie, jak również na optymalizację kosztów. W myśl zasady: produkować taniej, a lepiej. Strategia pokazuje jak wygląda modelowa współpraca pomiędzy organami administracji publicznej a przedstawicielami branży. Wspólne przygotowanie strategii sektorowej daje gwarancję rozwoju tej ważnej gałęzi polskiego rolnictwa i pokazuje, że współdziałanie przynosi korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom – zaznacza Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

oprac. dkol
Fot. Jacek Zarzecki Twitter/Envato Elements
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. luty 2024 19:11