StoryEditor

Inwestycje poprawiające dobrostan bydła mięsnego. PZHiPBM chce zmian w KPS. Jakich?

W ramach zgłaszania uwag do projektu zmiany wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zgłosił uwagi i propozycje do wytycznych.
02.03.2024., 08:18h

Na inwestycje w poprawę dobrostanu zwierząt przeznaczono 300 mln euro. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego po licznych rozmowach z hodowcami proponuje zmiany i poprawki. 

Jakie związek proponuje zmiany w tej interwencji?  

PZHiPBM zaproponował dodanie zapisu o finansowaniu inwestycji mających na celu przebudowę budynków inwentarskich w celu uwolnienia bydła z łańcuchów, umożliwienia zakupu poskromów oraz przepędów, zakup czochradeł do bydła innych niż automatyczne w ilości 1 czochradło na 20 sztuk bydła oraz zmiany punktowania inwestycji tak aby wspierać małe i średnie gospodarstwa w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt. 

Związek zaproponował aby gospodarstwa posiadające m.in:

  • nie mniej niż 5 DJP i nie więcej niż 30 DJP – otrzymywały 2 punkty, (MRiRW 1 punkt)
  • powyżej 30 DJP i nie więcej niż 60 DJP – otrzymywały 3 punkty, (MRiRW 2 punkty)
  • powyżej 60 DJP i nie więcej niż 100 DJP – otrzymywały 4 punkty,(MRiRW 3 punkty)
  • powyżej 100 DJP i nie więcej niż 150 DJP – otrzymywały 1 punkt; (MRiRW 4 punkty)

Zmiana w zakresie powierzchni wybiegów dla bydła

PZHiPBM zaproponował także zmianę w zakresie powierzchni wybiegów. Powierzchnia wybiegu powinna posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 30% powierzchni na każde zwierzę określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. (Dz.U. 2010r. Nr 116, poz. 778)

Przygotowanie pastwisk 

Zaproponowano także zwiększenie punktacji za operację dotyczącą przygotowania pastwisk umożliwiających bezuwięziowy wypas bydła – i zwiększenie tej punktacji z 2 do się 3 punktów

- Chcemy aby pierwszeństwo w udzieleniu pomocy miały gospodarstwa nie tylko ekologiczne, których przez kilkanaście lat doczekaliśmy minimalną ilość, ale również stada hodowlane, dla których prowadzone są księgi hodowlane oraz prowadzi się ocenę wartości użytkowej.oraz objęte również systemami jakości. Stoimy na stanowisku, że skoro spora część bydła w Polsce utrzymywanych jest jeszcze na łańcuchach i biorąc pod uwagę zmiany legislacji unijnej w zakresie dobrostanu zwierząt oraz realizację programu dobrostanu zwierząt, zasadne jest wspieranie działań mających na celu uwolnienie bydła z łańcuchów - wymienia PZHiPBM. 

Przepęd i poskrom z wagą

- Jednym z podstawowych działań zapewniających dobrostan zwierząt jest posiadanie przepędu oraz poskromu z wagą w celu przeprowadzania zabiegów zootechnicznych oraz selekcji, załadunku rozładunku oraz bieżącej opieki nad zwierzętami. Zakup czochradła automatycznego to wydatek kilku tysięcy złotych, należy umożliwić rolnikom mającym mniejsze stada zakup czochradeł innych niż automatyczne, które są tańsze i wystarczające w stadach bydła mięsnego - dodaje PZHiPBM. 

Należy premiować stada, które tego naprawdę potrzebują!

Jak twierdzi Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM w Polsce większość bydła utrzymywanych jest w stadach małych i średnich, dlatego uważa, że należy punktować gospodarstwa, które potrzebują takiego wsparcia.

- W ciągu ostatnich 4 lat liczba gospodarstw rolnych utrzymujących bydło spadła z 350 do 300 tys. Należy więc umożliwić i wspierać inwestycje tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Przygotowanie pastwisk jest jednym podstawowych działań dobrostan zwierząt proponujemy, więc zwiększenie ilości punktów za takie działanie. System uzależnienia wielkości wybiegu od wagi jest niepoliczalny i powinien praktycznie codziennie ulegać zmianie, więc nasza propozycja jest prostszym i przejrzystym rozwiązaniem - dodaje Zarzecki. 

Zmiany w KPS

Związek zdaje sobie sprawę, że zmiany te wymagają poprawy KPS, w zakresie ujęcia niektórych inwestycji.

- Szkoda, że gdy zgłaszaliśmy te propozycje 2 lata temu nie były one wpisane. Wychodzimy jednak z założenia, że na dobre zmiany nie jest nigdy za późno, a potrzebujemy jak najszerszego zakresu działań inwestycji w dobrostan. Takie są oczekiwania społeczne, ale i samych rolników co pokazuje zainteresowanie tym ekoschematem w zakresie bydła. Szczególnie ważne są inwestycje w poskromy i przepędy. To niewątpliwie usprawnia pracę rolników przy obsłudze bydła, ale i zwiększa bezpieczeństwo. Co roku mamy wypadki z udziałem bydła. Posiadanie poskromu i przepędu to wydatek od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych i często małych rolników nie stać na taką inwestycję ,więc wspieranie takich działań powinno być priorytetem - dodał prezes PZHBiPM. 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 14:49