StoryEditor

Jak COVID-19 wpłynął na rynek wołowiny?

Rynek wołowiny okazał się wyjątkowo odporny na kryzys związany z pandemią koronawirsua. Zarówno wielkość sprzedaży za granicę jak i dochody z tego tytułu spadły w niewielkim stopniu. Polska pozostaje trzecim eksporterem tego mięsa w Unii Europejskiej. 
12.04.2021., 10:04h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało sektorową analizę zachowania poszczególnych rynków rolnych od początku epidemii koronawirsua. Dzisiaj prezentujemy sytuację na rynku wołowiny.  

Konsekwencje zamknięcia HoReCa


Hodowcy bydła mięsnego pandemię koronawirusa odczuli przede wszystkim na początku 2020 roku. Wiosenne zamknięcie branży HoReCa, która jest największym odbiorcą wołowiny spowodowało zmniejszenie popytu na ten asortyment, a zerwanie łańcuchów dostaw przyczyniło się do spadku eksportu. W efekcie w kwietniu i w maju 2020 r. notowano duże spadki ubojów bydła. Sytuacja uległa poprawie w okresie letnim na skutek znoszenia obostrzeń i stopniowego przywracania funkcjonowania branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Według wstępnych danych GUS w 2020 r. wielkość ubojów przemysłowych bydła (liczona w wadze żywej) wyniosła 1,1 mln ton (570 mln ton wbc.) i była nieco (o 0,4%) niższa niż w 2019 r. W Polsce w grudniu 2020 r. pogłowie bydła wyniosło 6,3 mln szt., o 0,3% więcej niż przed rokiem. Spadek pogłowia odnotowano w przypadku cieląt (o 0,7%) oraz bydła w wieku 2 lat i więcej (o 0,5%), a wzrost (o 2,5%) nastąpił w przypadku młodego bydła w wieku 1–2 lat. 

Na podium 


W 2020 r. Polska była trzecim w Unii Europejskiej eksporterem wołowiny do krajów trzecich, po Irlandii i Niderlandach. Większość wolumenu asortymentu wołowego (91%) eksportowanego z Polski znajdowało nabywców w krajach UE. W 2020 r. z kraju wywieziono 474 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz) wobec 476 tys. ton w roku 2019 (o 0,4% mniej). Przychody z eksportu produktów wołowych obniżyły się o 1%, do 1,5 mld euro (6,8 mld zł).Przedmiotem wywozu było głównie mięso wołowe (90% udziału), którego wyeksportowano 374 tys. ton (w wadze produktu), o 2% mniej niż w roku 2019. Odbiorcami mięsa były głównie kraje UE-28 (91% udziału w wolumenie), a tym m.in.:

Włochy (79 tys. ton, spadek o 10% w odniesieniu do 2019 r.), 
Niemcy (68 tys. ton, wzrost o 9%), 
Niderlandy (40 tys. ton, wzrost o 2%), 
a spoza UE – Izrael (13 tys. ton, spadek o 10%), 
Hongkong (4 tys. ton, wzrost o 27%) 
Japonia (3 tys. ton, wzrost o 36%).


Wolumen eksportu do krajów UE w odniesieniu do 2019 r. zmniejszył się nieznacznie (o 0,2%, do 432 tys. ton), a do krajów trzecich uległ zmniejszeniu o 2,5%, do 43 tys. ton.
Import wołowiny i cielęciny do Polski, obejmujący przede wszystkim mięso i żywiec, w 2020 r. był o 9% mniejszy niż w roku 2019 i wyniósł 46 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). 


Ceny skupuPo spadku odnotowanym w marcu i kwietniu 2020 r. na skutek światowego „lockdownu” i ograniczeń handlowych między zagranicznymi odbiorcami polskiej wołowiny, ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce od maja do grudnia 2020 r. wykazywały wzrost. Był to efekt stopniowego łagodzenia obostrzeń w sezonie letnim, co skutkowało wzrostem popytu i stopniową poprawą sytuacji cenowej na rynku żywca wołowego. W grudniu 2020 r. cena żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,64 zł/kg i była najwyższa w całym roku oraz wyższa niż w roku 2019. 

Rok 2021 rozpoczął się spadkiem cen. W styczniu 2021 r. (dane GUS) krajowi dostawcy za bydło ogółem (bez cieląt) przeciętnie uzyskiwali 6,51 zł/kg, a za młode bydło – 6,61 zł/kg, odpowiednio o 2% i 3% mniej niż w grudniu 2020 r. ale o około 1% więcej niż przed rokiem.
W lutym i na początku marca 2021 r. tygodniowe ceny żywca wołowego podlegały niewielkim tygodniowym wahaniom, utrzymując się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W dniach 1–7 marca 2021 r. za bydło rzeźne płacono przeciętnie 6,72 zł/kg wobec 6,75 zł/kg przed miesiącem. Cena ta była o 7% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.
wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 04:21