StoryEditor

VI Forum Sektora Wołowiny & #EUnitedAgri już niedługo!

Forum Sektora Wołowiny odbędzie się już po raz szósty! Sprawdź szczegóły! 
06.11.2019., 12:11h

Już po raz szósty Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przystąpiło do organizacji Forum Sektora Wołowiny. Szósta edycja jest współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Copa i Cogeca i Radę Sektora Wołowiny. Odbędzie się już niedługo, bo 2 - 3 grudnia 2019 r. w Hotelu Radisson Collection Hotel w Warszawie, na ul. Grzybowskiej 24. 

Na konferencję przybędą hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.  Spotkanie jest ważne również ze względu na trudny rok dla całej branży, więc warto spotkać się właśnie w tym gronie i dowiedzieć się jakie są dalsze perspektywy produkcji wołowiny w Polsce. Za nami kiepskie miesiące, słabych cen, długotrwałej, często drugi rok z rzędu suszy i wielu innych problemów. 


Wołowina przyjazna dla klimatu


Organizatorzy Forum mając na uwadze wyzwania, jakie pojawiają się na horyzoncie oraz uwzględniając potrzebę nadążania za rosnącymi wymaganiami konsumentów zaplanowali jako temat przewodni tegorocznej imprezy „Wołowina przyjazna dla klimatu, ceniona przez konsumentów”.

Zaplanowano pięć bloków tematycznych, z czego cztery są ściśle związane z wyzwaniami uczestników łańcucha dostaw wołowiny poczynając od hodowli poprzez produkcję żywca, produkcję mięsa wołowego, handel i dystrybucję aż po konsumenta oraz jeden blok specjalny szeroko ujmujący wyzwania stojące przed sektorem produkcji zwierzęcej w UE.


WPR, a wołowina


Wspólna Polityka Rolna 2021-2028 stawiać będzie ambitne cele w zakresie zrównoważonej produkcji rolniczej oraz dobrostanu zwierząt. Rada Sektora Wołowiny realizuje przyjętą w roku 2018, strategię branżową Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. Działania w tym zakresie są zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej i będą osiągane poprzez prace Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. W dyskusji eksperci zastanowią się, w jakim stopniu WPR może pomóc polskiemu sektorowi wołowiny w osiąganiu tego ambitnego celu.

Wnioski po kryzysie

Kryzys z lutego br. nadwyrężył dobrą reputację polskiej wołowiny. Postulaty Rady Sektora Wołowiny sformułowane w celu zniwelowania ryzyka powtórzenia się podobnych przypadków w przyszłości zostały adresowane do rządu i wiele z nich jest realizowanych. W dyskusji będziemy rozważać, czy Polska jest liderem zmian w UE w zakresie uszczelniania systemu ubojów, wykrywania przypadków nielegalnego uboju oraz skali, w jakiej problem ten dotyczy innych krajów UE. 


Niezależnie od rosnących oczekiwań społecznych co do ochrony klimatu, zdrowia zwierząt, czy dobrostanu konsument surowo ocenia walory kulinarne wołowiny i kieruje się w decyzjach zakupowych relacją jakości do ceny. Innowacje w przemyśle w zakresie zarządzania jakością kulinarną, systemy zachęt finansowych dla rolników do produkcji żywca wołowego, wyższa jakość kulinarna mięsa, a także nowe rozwiązania w zakresie obniżania kosztów to kolejny blok zagadnień.

Międzynarodowe umowy handlowe


Ostatnie dyskusje nt. Mercosuru czy Brexitu pokazały jak ważne są dla stabilizacji dochodów rolników umowy międzynarodowe, otwieranie i utrzymanie dostępu do rynków. Konsekwencje zawieranych umów dla handlu międzynarodowego będą poddane analizie.
Tegoroczna edycja Forum stanie się także okazją do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora produkcji zwierzęcej jako takiego, prowadzonej przez panel ekspercki pod nazwą #EUnitedAgri (European Union United Agri), którego pomysłodawcami i współorganizatorami jest Fundacja Polska Ziemia.

Wspólne działania, które rozpoczną się pod hasłem #responsebility mają wykazać determinację rolników w podejmowaniu nowych wyzwań w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony klimatu, ale również skłonienia oponentów do tego, aby w swych wypowiedziach i działaniach kierowali się odpowiedzialnością.

– Przypomnijmy, iż Forum Sektora Wołowiny to konferencja o międzynarodowym charakterze, podczas której będziemy gościć przedstawicieli różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich, przedstawicieli międzynarodowej administracji publicznej – informują organizatorzy. 

Forum Sektora Wołowiny jest finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 

Więcej informacji o forum: www.beefforum.pl.
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 16:47