Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Wielka Brytania: wyższa zapłata za zrównoważoną produkcję mleka

Obrazek

Dobre wieści dla farmerów w Wielkiej Brytanii. Działający na tamtym rynku koncern mleczarski Müller zapowiada wzrost ceny skupu mleka o 1 p/litr (tj. po przeliczeniu ok. 5 gr/l) do 28,25 p/l (tj. ok. 1,50 zł/litr).

Marcin Jajor20 maja 2021, 18:00
To nie tylko odpowiedź na dość duży popyt ze strony rynku na produkty mleczarskie, ale także realizacja zapowiadanego już od końca 2020 roku programu, który ma wspierać zrównoważoną produkcję. Okazuje się bowiem, że na lepszą stawkę w skupie mogą liczyć wyłącznie hodowcy, którzy przystąpili do dobrowolnego Advantage Program (Programu Korzyści – tłum. z jęz. ang.).

Inicjatywa ta odpowiada na trend zrównoważonego rolnictwa i ma na celu nie tylko poprawę współpracy w łańcuchu dostaw, ale także zdrowia stada krów oraz zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko naturalne. Wymagania obejmują m.in. zarządzanie gospodarstwem, redukcję stosowania antybiotyków, zrównoważone pozyskiwanie paszy dla zwierząt, redukcję zużycia energii elektrycznej i wody oraz recykling i zwiększanie bioróżnorodności.

Program Advantage obejmie również inicjatywę Müller Next Generation, która ma pomagać rozwijać się i podnosić umiejętności ambitnych młodych rolników, m.in. poprzez szeroko zakrojone szkolenia.

Koncern Müller zatrudnia ponad 24 tys. osób w 19 zakładach na całym świecie.

mj/Farmers Weekly
Fot. Müller


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)