StoryEditor

Wsparcie dla rynku mleka. Jaki budżet przewidziano dla producentów??

Kryzys na rynku mleka stał się faktem. Sprawdźmy na jaką pomoc w ramach Planu Strategicznego mogą liczyć hodowcy w najbliższych latach. Znane są także efekty dotychczasowych działań w ramach PROW dla sektora.   
28.02.2023., 08:02h

Od 2023 r., w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, producenci mleka będą mogli tak jak dotychczas, korzystać na zasadach ogólnych ze wszystkich instrumentów wsparcia bezpośredniego. W szczególności z:

 • podstawowego wsparcia dochodów (wcześniej JPO),
 • uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów (wcześniej płatności dodatkowej),
 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej.

A także z interwencji II filara w ramach PROW 2014-2020:

 • płatności ONW,
 • Rolnictwo ekologiczne,
 • Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.


Jaki budżet pomocy dla producentów bydła mlecznego?

Na płatność do krów w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć średnio ok. 158 mln EUR rocznie. Przewidywana średnia roczna stawka wynosi 94 EUR/szt. Szacuje się, że wsparciem co roku objętych zostanie ok. 1 677 240 zwierząt.
Na płatność do bydła w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć średnio ok. 179 mln EUR rocznie. Przewidywana średnia roczna stawka wynosi 74 EUR/szt. Szacuje się, że wsparciem co roku objętych zostanie ok. 2 426 488 zwierząt.
Budżet przeznaczony na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt w latach 2023-2027 wynosi prawie 1,4 mld euro, w tym na wariant Dobrostan krów mlecznych prawie 0,8 mld euro.
Płatność w wysokości 2 738 zł będzie przyznawana do sztuki zwierzęcia objętej 5-letnim zobowiązaniem w ramach wariantu 1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne. W ramach ww. wariantu przewiduje się również dodatkową, jednorazową płatność w wysokości 15 131 zł/szt., rekompensującą koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia.

Interwencje II filara WPR

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie realizowane wsparcie, którego odbiorcami potencjalnie mogą być producenci mleka krowiego. Wsparcie w tym zakresie będzie realizowane np. w interwencji:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność (dotacje), Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu,
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej,
 • Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń,
 • Rozwój małych gospodarstw,
 • Premie dla młodych rolników.


Siatka bezpieczeństwa

Unijne przepisy dopuszczają także do interwencji rynkowych w postaci np. prywatnego przechowalnictwa. Jednak „rynkowa orientacja” Wspólnej Polityki Rolnej powoduje, że Komisja Europejska i wiele państw członkowskich niechętnie godzą się na uruchomienie takich działań. Tak było ostatnio, gdy polski rząd informował o trudnej sytuacji na rynku mleka i potrzebie interwencji. Pisaliśmy o tym tu: https://www.topagrar.pl/articles/rynek-mleka/producenci-mleka-w-sejmie-o-cenach-to-nie-korekta-a-drastyczny-spadek/.


Jakie efekty dotychczasowej pomocy?

Znane są już także dotychczasowe efekty unijnej pomocy dla sektora. W ramach PROW 2014-2020 (wydłużonego o tzw. okres przejściowy na lata 2021-2022) realizowane było wsparcie do produkcji zwierzęcej, w tym produkcji mleka krowiego. W Modernizacji gospodarstw rolnych wyodrębniono dedykowany obszar b wspierający rozwój produkcji mleka krowiego, w ramach którego przeprowadzono sześć naborów wniosków o przyznanie pomocy. Do 31 grudnia 2022 r. złożono 4 443 wnioski o przyznanie pomocy na kwotę 1,5 mld zł. Zawarto 1 931 umów na kwotę 606 mln zł. Do końca 2022 r. zrealizowano płatności w wysokości 532 mln zł. Wsparcie otrzymało 1 746 beneficjentów. Do 31 sierpnia 2022 r. beneficjenci wybudowali blisko 1,2 tys. obór, a kolejne 2 tys. takich budynków zostało przebudowanych lub wyremontowanych.
Ponadto beneficjenci również mogli ubiegać się o pomoc na produkcję zwierzęcą, w tym w zakresie produkcji mleka krowiego w ramach poniższych instrumentów wsparcia:

 • premie dla młodych rolników-premia w wysokości 150 tys. zł mogła zostać przeznaczona na operacje m.in. w zakresie produkcji zwierzęcej. Do 31 sierpnia 2022 r. młodzi rolnicy wybudowali lub zmodernizowali 192 obory;
 • restrukturyzacja małych gospodarstw-premia w wysokości 60 tys. zł mogła zostać przeznaczona na operacje m.in. w zakresie produkcji zwierzęcej. Do 31 sierpnia 2022 r. beneficjenci wybudowali, przebudowali lub wyremontowali 366 obór.


Wsparcie przetwórstwa mleka

W ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 61 beneficjentów z branży mleczarskiej (MŚP) skorzystało ze wsparcia na inwestycje w przetwórstwo w kwocie 145,3 mln zł.

Zobacz także: Ceny mleka lecą na łeb na szyję. Co na to rolnicy?

W ramach Krajowego Planu Odbudowy inwestycja A1.4.1 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wnioski o objęcie wsparciem złożyło 27 spółdzielni mleczarskich na kwotę 54,8 mln zł (nabór pod koniec 2022 r.).


wk
Fot. Kolasińska
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 03:44