StoryEditor

Raport USDA: światowe zapasy pszenicy najniższe od 5-ciu sezonów!

Amerykańscy eksperci, w swoim październikowym raporcie po raz kolejny obniżyli szacunki zbiorów pszenicy. Globalne zapotrzebowanie na ziarno tak bardzo spadać nie chce, czego rezultatem są kurczące się zapasy. Trochę ten kryzys próbuje załatać kukurydza, której perspektywy są wciąż dobre.
13.10.2021., 12:10h

Pszenica

Szacunki USDA dotyczące amerykańskiej pszenicy 2021/22 w tym miesiącu wskazują na zmniejszone dostawy, niższe zużycie, niezmieniony eksport i obniżające się zapasy końcowe.

Przewidywane końcowe zapasy w USA na sezon 2021/22 zmniejszą się w stosunku do planowanych przed miesiącem o 1 mln t do 15,79 mln t, co jest najniższym wynikiem od sezonu 2007/08!

Globalne prognozy dla pszenicy na 2021/22 przewidują zmniejszenie dostaw, mniejsze zużycie, prawie niezmieniony handel oraz mniejsze zapasy końcowe.

USDA przewiduje, że światowe zbiory pszenicy spadną o 4,4 mln ton do 775,87 mln t, głównie w wyniku zmniejszonych zbiorów w Kanadzie, Iranie i Stanach Zjednoczonych. Tym samym, szacowane na ten sezon zbiory pszenicy na świecie będą już tylko o 1 mln ton wyższe od ubiegłorocznych! Irańska produkcja pszenicy została obniżona o 1,5 mln ton – do 13,5 mln t. Zbiory w Kanadzie zostają zredukowane o 2 mln ton do 21 mln t, głównie ze względu na zmniejszoną powierzchnię przeznaczoną do zbiorów. W efekcie suszy, która dotknęła kanadyjskie prerie, oczekuje się zaniechania zbioru z części zasiewów.

Przewidywana światowa konsumpcja w latach 2021/22 zostanie obniżona o 2,6 mln ton, do 787,1 mln t. Przy czym większość redukcji obejmuje wykorzystanie na konsumpcję, do siewu i w celach przemysłowych w Indiach i Kanadzie oraz mniejsze zużycie paszowe w USA.

Prognozowany światowy handel ma być nieznacznie niższy i wyniesie 199,6 mln t. Amerykańscy eksperci w dalszym ciągu obniżają eksport z Kanady, które to redukcje są praktycznie równoważone wyższym eksportem pszenicy z Australii, UE i Indii.

Przewidywane na koniec sezonu 2021/22 światowe zapasy zmniejszą się o 6 mln ton do 277,2 mln i są najniższe od 2016/17! Redukcje zasobów są związane głownie z zasobami Iranu, Stanów Zjednoczonych i Australią stanowiącymi większość obniżek, ale o 3 mln t – do 177,6 mln t spadną zapasy u największych światowych importerów pszenicy, co może prowadzić do nerwowości na rynku i utrzymywaniem się wysokich cen.

Kukurydza

W USA zapasy końcowe kukurydzy na 2021/22 w stosunku do wrześniowych szacunków wzrosły o 2,3 mln t do 38,10 mln t. Jednak średnia sezonowa cena wg ekspertów pozostanie na niezmienionym poziomie 5,45 USD za buszel.

W stosunku do zagranicznej produkcji kukurydzy prognozy amerykańskich ekspertów się nie zmieniają, ponieważ wzrosty zbiorów dla UE, Kanady, Wenezueli i Serbii są w dużej mierze równoważone spadkami dla Ukrainy (- 1 mln t do 38 mln t) i Rosji (-0,5 mln t do 15 mln t).

Globalne zbiory kukurydzy w sezonie 2021/22 wyniosą 1 mld 198 mln t, i wzrosną zaledwie o 0,5 mln t, co przy takim wolumenie jest drobną korektą w górę.

Wzrost produkcji kukurydzy w UE o 0,8 mln t do 66,3 mln t łącznie odzwierciedla głównie rosnąca produkcję w Polsce i w Rumunii, która z nawiązką zrekompensuje spadki we Francji i w Bułgarii. Produkcja kukurydzy w Kanadzie wzrośnie pomimo zgłaszanej suszy o 0,4 mln – do 14 mln t, natomiast niższe zgłaszane plony kukurydzy w Rosji i na Ukrainie są przyczyną obniżek szacunków w tych krajach.

Nieznacznie rośnie wolumen światowego handlu, eksport kukurydzy dochodzi już prawie do 202 mln ton. Zwiększa się eksport kukurydzy do Indii, Stanów Zjednoczonych i UE, częściowo równoważąc redukcje dla Ukrainy, Rosji i Wietnamu. Natomiast import kukurydzy jest obniżony dla Wietnamu, Chile, Algierii, Izraela, Libanu i Arabii Saudyjskiej.

Dostrzegalnie, do 301,74 mln t wzrastają natomiast światowe zapasy końcowe kukurydzy. Październikowe szacunki USDA są o 1,4% wyższe od tych z września, a w skali roku globalne zapasy kukurydzy będą wyższe o 11,7 mln t. Optymistyczną prognozę głównie odzwierciedla, oczywiście poza amerykańskimi stokami, wzrost o 2 mln t w Chinach  i 0,3 mln t w Meksyku.

Na dane wynikające z raportu rynki zbożowe zareagowały dość chłodno, pszenica na Matifie w kolejnych dniach nieznacznie bo o 0,25-0,50 euro/t tanieje, wczoraj poszła do góry o 3 euro/t, a dziś (13.10.21 r.) dzień giełdowy rozpoczyna się od spadków 2,5 euro/t i pszenica osiąga 269 euro/t na kontrakcie grudniowym.

Natomiast kukurydza, która wczoraj po dłuższej serii wzrostów potaniała 2,5 euro/t, dziś tanieje o kolejne 1,5 euro i kontrakty na listopad kosztują koło południa 247,50 euro/t,

Nic więc dziwnego, że krajowe ceny pozostają praktycznie bez zmian i eksporterzy nadal kupują pszenicę po 1185-1200 zł/t netto w portach.

oprac. Juliusz Urban Fot. archiwum taP

Juliusz Urban
Autor Artykułu:Juliusz Urbanekspert ds. rynku zbóż top agrar Polska, doktor agronomii UP i absolwent MBA UE we Wrocławiu, wiele lat zarządzał skupem u dużego dystrybutora, był prezesem firmy przetwórstwa rzepaku, miał także własną firmę brokerską.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 19:33