StoryEditor

7 naborów w toku! Tylko do 18 stycznia możesz starać się o dofinansowanie

Do 18 stycznia br. można starać się o dofinansowanie z PS dla WPR na lata 2023-2027. Pomoc skierowana jest do hodowców pszczół, organizacji zrzeszających pszczelarzy, a także dla ośrodków doradztwa rolniczego i jednostek naukowo-badawczych. Na ten moment zarejestrowano już 1200 wniosków na kwotę ponad 7,8 mln zł. Która interwencja cieszy się największym zainteresowaniem? Jak złożyć wniosek?
04.01.2024., 10:15h

Do dnia 3 stycznia 2024 roku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR zarejestrowano 1200 wniosków o wsparcie na kwotę ponad 7,8 mln zł.

Pomoc pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i skierowana jest do hodowców pszczół, organizacji zrzeszających pszczelarzy, a także dla ośrodków doradztwa rolniczego i jednostek naukowo-badawczych.

Największym zainteresowaniem cieszy się interwencja dla indywidualnych pszczelarzy, w tym szczególnie wsparcie na modernizację.

7 interwencji dla pszczelarzy

Dofinansowanie: Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

Dofinansowanie to jest skierowane do organizacji pszczelarskich i do jednostek doradztwa rolniczego. Wsparcie przeznaczyć można na organizację szkoleń dotyczących m.in.:

  • prowadzenia gospodarki pasiecznej,
  • chorób pszczół,
  • pożytków i produktów pszczelich.

Refundacji podlegać może nawet 100% poniesionych wydatków.

Zobacz także: Dofinansowanie na małe przetwórstwo (RHD): ruszył nabór wniosków! Nawet 500 tys. zł dla rolników!

Dofinansowanie: Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wsparcie finansowe skierowane jest do indywidualnych pszczelarzy oraz w ich imieniu do organizacji pszczelarskich.

Wsparcie przeznaczyć można na:

  • zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów.

Podobnie jak w przypadku wiosennego naboru, refundacja wynosi 60% kosztów netto. Maksymalna wysokość pomocy to 100 zł w przeliczeniu na eden posiadany pień pszczeli. Dofinansowanie na jednego hodowcę nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł.

Dofinansowanie: Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

O to dofinansowanie mogą starać się organizacje pszczelarskie, a uzyskane pieniądze przeznaczone muszą zostać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, ale także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Refundacja to 90% kosztów netto zakupu lekarstw.

Dofinansowanie: Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

O te pomoc mogą ubiegać się tylko i wyłącznie indywidualni pszczelarze. Z uzyskanych pieniędzy można:

  • zakupić nowy sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60 proc. kosztów netto.

Limit wsparcia ustalany jest na podstawie wielkości gospodarstwa pszczelarskiego.

  • 150 zł na jeden posiadany pień pszczeli otrzyma hodowca, który ma ich od 25 do 149.
  • 200 zł dla pszczelarzy posiadających, co najmniej 150 pni. Nie mogą jednak uzyskać więcej niż 40 tys. zł.

Dofinansowanie: Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

W tym naborze mogą brać udział w imieniu pszczelarzy, zrzeszające ich organizacje.

Wsparcie obejmuje zakup:

  • matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry;
  • odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych;
  • a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy.

Refundacji podlega do 70% kosztów netto, a maksymalna kwota pomocy to 10 000 zł.

Dofinansowanie: Wsparcie naukowo-badawcze

To wsparcie skierowanie jest do jednostek naukowo-badawczych, które zajmują się tematyką pszczelarską. Dofinansowanie można przeznaczyć na prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej.

Pomoc nie może przekroczyć 80 tys. zł dla pojedynczego beneficjenta w danym roku pszczelarskim. 100% refundacji kosztów netto.

Dofinansowanie: Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Nabór przeznaczony dla indywidualnych pszczelarzy, którzy za dofinansowanie mogą zakupić analizy fizyko-chemiczne miodu lub analizy pyłkowej miodu.

Refundacji podlega 90% kosztów, limit wynosi 10 tys. zł.

 

Bernat Patrycja

Źródło: gov.pl

Fot: Canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 01:06