StoryEditor

Czy będą wakacje kredytowe dla rolników? Znamy odpowiedź MRiRW

KRiR zawnioskowała o zawieszenie spłat kredytów rolniczych o 6 miesięcy, gdyż rolnicy mają problem z terminową spłatą zobowiązań. Co sądzi na temat wakacji kredytowych resort rolnictwa?
24.11.2023., 12:00h

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR napisał do resortu rolnictwa w związku z propozycją zawieszenie spłat rat kredytu na 6 miesięcy. Twierdzi, że obecna sytuacja na rynku zbóż i produktów zwierzęcych jest bardzo trudna dla polskich rolników.

- Rosnące ceny nawozów, środków ochrony roślin, energii i paliw, a także wojna w Ukrainie, która doprowadziła do zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, spowodowały znaczny wzrost kosztów produkcji rolnej. W rezultacie, wielu rolników ma problemy ze spłatą kredytów, które zaciągnęli na zakup maszyn, urządzeń lub nieruchomości – poinformował Wiktor Szmulewicz.

Rolnicy otrzymali pomoc wg. resortu rolnictwa

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa zwróciło uwagę, że w związku z trudną sytuacją w rolnictwie wprowadziło szereg działań i programów, których celem była stabilizacja sytuacji na rynkach rolnych. Tylko na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiono wprowadzono 9 różnego rodzaju form pomocy.

Ponadto w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uruchomiono pomoc dla producentów rolnych, którzy zanotowali szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych i innych katastrof naturalnych, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy

Przewidziane zostało również udzielenie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r. O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wakacji kredytowych nie ma, ale są kredyty płynnościowe

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o kredyty tzw. ‘płynnościowe” oprocentowane dla kredytobiorców wynosi 2% w skali roku. Dopłaty do powyższych kredytów będą stosowane przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału do 2 lat od dnia udzielania kredytu.

Kwota kredytów bankowych objętych pomocą udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

- Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Kredyty te mogą być udzielane do 31 grudnia 2023 r. Limit akcji kredytowej dla tych kredytów zaplanowano na poziomie 10 mld zł, dotychczas banki udzieliły kredyty 59,6 tys. producentów rolnych na kwotę blisko 7,5 mld zł.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. luty 2024 21:47