StoryEditor

Dopłaty 2023: ARiMR rozpocznie naliczanie płatności i wypłaty ekoschematów

Już za 3 tygodnie rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i ekoschematów za 2024 rok. Tymczasem rolnicy czekają na naliczenie i wypłatę przez ARiMR płatności końcowych i ekoschematów za 2023 rok. W związku z trudną sytuacją rolników MRiRW obiecało przyśpieszyć te działania. Teraz znamy już konkretne terminy.
24.02.2024., 11:27h

Wszystko wskazuje na to, że aurę zimową mamy już za sobą i rosnące temperatury będą sprzyjały pierwszym pracom polowym. Wielu rolników nie ma jeszcze zakupionych wszystkich potrzebnych środków do produkcji. Czekają m. in. na przelewy z ARiMR z płatnościami końcowymi i ekoschematami. TE - według zapewnień MRiRW oraz ARiMR - mają się pojawić już niebawem.

Ile dopłat wypłaciła już ARiMR rolnikom?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała w piątek 23 lutego br., że przekazała rolnikom blisko 1,5 mld zł w ramach płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. Z tej kwoty ponad 864 mln zł to dopłaty bezpośrednie, które trafiły do 648 tys. rolników. Pozostałe wypłaty dotyczą wsparcia obszarowego w ramach PS WPR 2023-2027 i PROW 2014-2020.

Łącznie z zaliczkami, które były realizowane w październiku i listopadzie, do rolników trafiło więc już ok. 10,7 mld zł.

Przypomnijmy, że w 2023 roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1,24 mln rolników, a przeznaczona na nie pula środków to blisko 17 mld zł. 

ARiMR rozpocznie naliczanie płatności z tytułu ekoschematów

Od kilku tygodni pisaliśmy o tym, że rolnicy dopytywali w resorcie rolnictwa i Agencji kiedy mogą liczyć na naliczenie i wypłatę ekoschematów. Obie te instytucje zapewniały, że robią co mogą aby te płatności naliczyć i wypłacić w jak najszybszym terminie. Teraz pojawiły się wreszcie konkretne terminy.

ARiMR poinformowała w piątek 23 lutego br., że w poniedziałek 26 lutego 2024 r. przystąpi do naliczania płatności.

- Po wydaniu decyzji przez Kierowników Biur Powiatowych ARiMR nastąpi realizacja przyznanych płatności na rachunki bankowe rolników - czytamy w komunikacie na stronie internetowej ARiMR.

Agencja przypomina, że w kampanii 2023 r. wnioski o przyznanie płatności w ramach ekoschematów obszarowych złożyło ok. 418 tys. rolników, natomiast łącznie z ekoschematem „Dobrostan zwierząt” złożonych zostało ok. 440 tys. wniosków.

image

Ekoschemat Rolnictwo węglowe - znamy stawki za wszystkie praktyki!

Kiedy ARiMR wypłaci rolnikom ekoschematy?

W tym samym komunikacie Agencja poinformowała, że planuje w marcu 2024 r. wypłacić ponad 2,5 mld zł płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów obszarowych.

- W pierwszej kolejności wypłata obejmie tych rolników, którzy nie ubiegali się o płatności w ramach ekoschematu „Dobrostanu zwierząt” (340 tys.). Natomiast decyzje dla rolników ubiegających się o przyznanie płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” będą wydawane w kwietniu 2024 r. i na bieżąco będą realizowane wypłaty - informuje ARiMR.

Jak już wspomnieliśmy, 26 lutego rozpocznie się naliczanie płatności w ramach ekoschematów obszarowych, a już od 5 marca planowane jest rozpoczęcie ich wypłacania rolnikom.

- Takie płatności zaznaczyło we wnioskach za 2023 r. ok. 418 tys. rolników. Spośród nich ok. 340 tys. ubiega się jedynie o dopłaty w ramach ekoschematów obszarowych i to oni w pierwszej kolejności mogą liczyć na pieniądze. Pozostali ubiegali się zarówno o obszarowe płatności ekoschematowe jaki i o ekoschemat „Dobrostan zwierząt” - informuje ARiMR.  

image

Dopłaty bezpośrednie: Znamy stawki ekoschematów! Czy tego oczekiwali rolnicy?

Jakie są stawki ekoschematów za 2023 rok?

W tym tygodniu informowaliśmy już o publikacji projektów rozporządzeń, które zawierały stawki poszczególnych ekoschematów, o któe wnioskowali rolnicy. ARiMR przypomina, że kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r., wynosi 4,6283 zł za 1 euro. Do wyliczeń przyjęto kurs wymiany opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny. Całkowita pula środków na płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. wynosi 3 519 mln zł.

Poniżej przypominamy stawki poszczególnych ekoschemató, na które mogą liczyć rolnicy za 2023 rok.

Stawki płatności w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

W przypadku ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” wartość jednego punktu wynosi 103,56 zł.

Stawki płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach tego ekoschematu zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia i wynoszą, w zależności od praktyki:

 • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt: 5 punktów; 517,80 zł/ha;
 • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe: 5 punktów; 517,80 zł/ha;
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy: 1 punkt; 103,56 zł/ha.
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
 • Zróżnicowana struktura upraw: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji: 2 punkty; 207,12 zł/ha;
 • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
 • Uproszczone systemy uprawy: 4 punkty; 414,24 zł/ha;
 • Wymieszanie słomy z glebą: 2 punkty; 207,12 zł/ha.

Stawki płatności w ramach pozostałych ekoschematów

Stawki płatności za realizację pozostałych, następujących ekoschematów wynoszą:

 • „Obszary z roślinami miododajnymi”: 1 240,76 zł/ha;
 • „Integrowana Produkcja Roślin”: 1346,40 zł/ha;
 • „Biologiczna ochrona upraw”: 414,29 zł/ha;
 • „Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych”: 291,05 zł/ha.

oprac. bcz na podst ARiMR

image

Seminarium ziemniaczane – ostatni moment na zapisy!

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 05:24