StoryEditor

Dopłaty do buhajów: kiedy nabór, jakie warunki otrzymania 5 tys. zł?

Hodowcy bydła mięsnego będą mogli liczyć na dofinansowanie zakupu czystorasowych buhajów. Znamy szczegóły tej pomocy!
01.03.2024., 09:30h

Dopłaty dla hodowców bydła mięsnego

Resort rolnictwa zaproponował uruchomienie pomocy w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Powyższa pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie do wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym ARiMR.

Jak będzie wyglądal wniosek o dopłaty do buhajów?

Wniosek o pomoc będzie zawierał wyłącznie niezbędne dane identyfikujące producenta rolnego oraz zakupionego buhaja. Do wniosku o pomoc producent rolny będzie zobowiązany dołączyć:

  • dokument potwierdzający zakup buhaja;
  • kopię świadectwa zootechnicznego.

Jakie będą stawki dopłat do buhajów?

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby wysokość pomocy była ustalana jako iloczyn kwoty 5 000 zł i liczby zakupionych buhajów, przy czym stosunek liczby buhajów objętych pomocą do średniej liczby krów w gospodarstwie wynosi 1:30. Jednocześnie średnia liczba krów będzie ustalana jako iloraz liczby krów będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok, w którym został zakupiony buhaj i liczby 12.

Dopłatę do buhaja można będzie dostać tylko raz

Zgodnie z projektowanymi przepisami zakup danego buhaja będzie mógł zostać objęty pomocą tylko raz. Jednocześnie jeżeli hodowca, który sprzeda buhaja, do którego otrzymał pomoc przed upływem 24 miesięcy od jego zakupu, będzie zobowiązany do zwrotu pomocy w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy stanowiącej różnicę między liczbą 24 a liczbą miesięcy, które upłynęły od dnia jego zakupu.

W Polsce produkcją bydła mięsnego zajmuje się ok. 102 tys. rolników.

Kiedy można ubiegać się o pomoc?

- Należy zwrócić także uwagę, że w 2024 r. można ubiegać się o pomoc do buhaja zakupionego tylko w 2024 r. Ta pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wnioski w swoim biurze powiatowym ARiMR będzie można składać do 30 listopada danego roku na formularzu, który udostępni ARiMR na stronie internetowej. Na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji na 2024 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 5 mln zł - poinformowała naszą Redakcję ARiMR. 

Obecnie PZHiPBM oraz PZPBM wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie naboru na wsparcie.

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 05:24