StoryEditor

Dopłaty do buhajów: ruszył nabór wniosków! Jakie zasady? (POBIERZ WNIOSEK!)

ARiMR poinformowała o uruchomieniu naboru wniosków o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Jakie zasady przyznania pomocy?
25.03.2024., 19:17h

Dopłaty dla hodowców bydła mięsnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków w formie dofinansowania do zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Powyższa pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie do wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym ARiMR.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający zakup buhaja;
  • kopię świadectwa zootechnicznego;
  • wszystkie zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie

Jakie są stawki dopłat do buhajów?

Wysokość pomocy stanowi iloczyn kwoty 5 tys. zł i liczby zakupionych buhajów – nie większej niż wynik dzielenia średniej liczby krów w gospodarstwie (w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj) przez 30.

Pula środków przeznaczonych na to wsparcie to 5 mln zł.

Jak i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski do 30 listopada 2024 r. przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty można złożyć:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Za datę złożenia wniosku będzie uważana:

data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej,

w przypadku złożenia w kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

Dopłatę do buhaja można będzie dostać tylko raz

Zgodnie z projektowanymi przepisami zakup danego buhaja będzie mógł zostać objęty pomocą tylko raz. Jednocześnie jeżeli hodowca, który sprzeda buhaja, do którego otrzymał pomoc przed upływem 24 miesięcy od jego zakupu, będzie zobowiązany do zwrotu pomocy w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy stanowiącej różnicę między liczbą 24 a liczbą miesięcy, które upłynęły od dnia jego zakupu.

W Polsce produkcją bydła mięsnego zajmuje się ok. 102 tys. rolników.

Całkowita wysokość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w sektorze rolnym nie może przekroczyć 20.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Jak będzie wyglądała wypłata pomocy?

Pomoc, wypłacana jest na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
POBIERZ WNIOSEK
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 00:42