StoryEditor

Dopłaty do kukurydzy. Do kiedy rolnicy będą mogli składać wnioski w ARiMR?

Ministerstwo rolnictwa przygotowało i przesłało do konsultacji społecznych rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań realizowanych przez ARiMR. Znajdziemy wnich nie tylko stawki dopłat do kukurydzy, ale wysokosć puli środków finansowych na ten cel oraz termin składania wniosków przez rolników.
09.12.2023., 22:00h

Dopłaty do kukurydzy to nowy pomysł nowego rządu Mateusza Morawieckiego i nowej minister rolnictwa Anny Gembickiej. Mają być one formą rekompensaty dla rolników, którzy uprawiają kukurydzę i ponieśli z tego tytułu w tym roku straty.

Sytuacja na rynku kukurydzy

Ministerstwo rolnictwa podkreśliło, że 2023 r. to kolejny bardzo trudny rok dla polskich producentów kukurydzy. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, podchodzą do transakcji bardzo ostrożnie mając na uwadze wysokie koszty suszenia i jednoczesny brak perspektyw na wzrost cen kukurydzy suchej.

Z uwagi na nasycenie rynku, aby sprzedać ziarno trzeba organizować transporty na duże odległości i umawiać się na odbiory albowiem sytuacja zmienia się z dnia na dzień i w każdej chwili skup może być wstrzymany. Niektórzy rolnicy rozważają pozostawienie kukurydzy na polach.

Nadmierny import zbóż i kukurydzy z Ukrainy

Opisana sytuacja to wciąż skutek nadmiernego przywozu zbóż z Ukrainy do Polski. Zalanie rynku polskiego zbożami, głównie kukurydzą z Ukrainy, doprowadziło do problemów zarówno producentów rolnych, jak i podmiotów skupowych i wciąż ma odbicie w sytuacji jaka panuje na rynku.

Równie deprymujący dla rolników jest brak perspektywy na poprawę sytuacji, zwłaszcza że produkcja kukurydzy w UE jest o 12% wyższa od ubiegłorocznej, a krajowe ziarno przegrywa pod względem konkurencyjności z kukurydzą ukraińską.

Jakie są ceny kukurydzy na rynku?

Średnia krajowa cena kukurydzy „mokrej” w październiku br. (wg ZSRIR MRiRW) jest o około 50% niższa od ceny w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy znacząco wyższych kosztach uprawy (wzrost o 1,9 tys. zł na 1 ha w przeliczeniu na kukurydzę suchą – dane IERiGŻ-PIB. Skutkuje to zagrożeniem płynności finansowej.

Trendy cenowe kukurydzy mokrej podążały za cenami kukurydzy suchej. Cena suchej kukurydzy w październiku była niższa o 70% od ceny kukurydzy suchej w październiku 2022 r. Cena skupu kukurydzy jest zróżnicowana regionalnie, natomiast koszty uprawy są zbliżone w całej Polsce. Zgodnie z danymi GUS  w październiku 2023 r. kukurydza najtańsza była w regionie wschodniej.

ZOBACZ AKTUALNE CENY SKUPU KUKURYDZY Z SONDY CENOWEJ TOP AGRAR POLSKA!

Dopłaty do kukurydzy 2023

Cała ta sytuacja spowodowała, że MRiRW przygotowało program pomocy dla producentów kukurydzy. Wniosek o pomoc będzie można złożyć tylko raz do 29 lutego 2024 r. do ARiMR. Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, nie większej niż 100 ha, i stawki pomocy.

Jednocześnie proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana i wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
  • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwach innych niż wymienione powyżej.

Będzie mniej niż 1000 zł dopłaty do hektara?

Szacuje się, że skutki budżetowe z tytułu pomocy dla producentów kukurydzy wyniosą ok. 1 mld zł. W przypadku gdy ze złożonych wniosków o pomoc będzie wynikało że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tą kwotę, do obliczenia wysokości pomocy ARiMR zastosuje współczynnik korygujący.

Wg danych z ARiMR w Polsce kukurydzę uprawia ok. 260 tys. rolników.

 

 

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. luty 2024 04:11