StoryEditor

Dopłaty do kukurydzy: INSTRUKCJA wypełnienia wniosku KROK po KROKU

Na złożenie wniosku o dopłaty do kukurydzy rolnicy mają tylko 7 dni. Mogą to zrobić osobiście w biurach powiatowych ARiMR, przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel. Jak wypełnić wniosek? Poprowadzimy Was krok po kroku.
24.02.2024., 11:32h

Wczoraj MRiRW oraz ARiMR poinformowały, że rusza bardzo krótki nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy. Rolnicy mają tylko 7 dni. O zasadach, stawkach i naborze pisaliśmy TUTAJ. 

image

Dopłaty do kukurydzy - ruszył nabór wniosków! Terminy, stawki i wzór wniosku!

Jak będziesz składał wniosek o dopłaty do kukurydzy?

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel to jedną z najważniejszych rzeczy (poza załączeniem i wypełnieniem wniosku;)) jest wybór odpowiedniego biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, dlatego należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Wniosek składany przez ePUAP

W przypadku składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej przez platformę ePUAP wybieramy biuro powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o pomoc (Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo) → wpisujemy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wybrane Biuro Powiatowe) → zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej).

Wniosek składany przez platformę mObywatel

W przypadku składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej przez platformę mObywatel wchodzimy w ikonę „Zaloguj” na gov.pl -> wybieramy funkcję Pismo ogólne -> wpisujemy nazwę Biura Powiatowego do którego chcemy wysłać wniosek ->zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej.

Wybieramy rodzaj pisma -> uzupełniamy tytuł i treść pisma oraz załączamy wypełniony i podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym formularz wniosku.

Jak wypełnić wniosek krok po kroku?

Wniosek o dopłaty do kukurydzy składa się z 4 stron.

POBIERZ WNIOSEK

 1. Wnioskodawca wskazuje cel złożenia wniosku, zaznaczając znakiem „X” jedno z pól (WNIOSEK - pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy składany jest nowy wniosek)
 2. Wnioskodawca podaje swój numer identyfikacyjny (numer identyfikacyjny z ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR)
 3. Wnioskodawca uzupełnia swoje dane identyfikacyjne (tutaj ważne jest pole NIP – wpisać bez odstępów i bez myślników, jest to pole jest obowiązkowe również dla wszystkich osób fizycznych, którym został nadany nr NIP oraz numer telefonu – przyspieszy to kontakt z rolnikiem w razie jakichś nieprawidłowości)
 4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KATEGORII PROWADZONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (mamy cztery pola (mikro, małe, średnie i przedsiębiorstwa nienależące do żadnej z kategorii)
 • wybieramy mikroprzedsiębiorstwo jeśli prowadzimy gospodarstwo rolne (nr REGON, gospodarstwo rodzinne) jesteśmy czynnym płatnikiem, oraz zatrudniamy mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, lub prowadzimy gospodarstwo rolne (osoba fizyczna, gospodarstwo rodzinne), objęte zwolnieniem podatkowym, jako rolnik ryczałtowy (niemający obowiązku składania deklaracji, wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych), w którym pracuje mniej niż 10 osób)
 • Poniżej znajdują się jeszcze trzy pola (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie i powiązane). Rolnicy zaznaczają to pierwsze, jeśli podmiot nie jest zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo partnerskie ani jako przedsiębiorstwo powiązane.
 • Na samym dole IV podpunktu z kolei znajdziemy podejrzliwe pytanie:

„Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?”.

Zaznaczamy NIE w przypadku, kiedy rolnik nie otrzymał takiej decyzji, a TAK jeśli otrzymał decyzję KE o obowiązku zwrotu nienależnie przyznanej pomocy.

 1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY

Rolnicy powinni zaznaczyć pole nr. 6 (Wnioskodawca nienależący do kategorii określonych w pkt 1-5).

 1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PRZEZNACZONEJ NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ FINANSOWĄ

To pole wypełniają rolnicy, którzy otrzymali pomoc publiczną na ten sam cel. Rolnicy, którzy nie otrzymali pomocy zaznaczają pole poniżej.

 1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O POMOC UDZIELANĄ W ZWIĄZKU ZE WSPARCIEM GOSPODARKI PO AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ WOBEC UKRAINY

To pole należy wypełnić dlatego, że każde gospodarstwo ma swój limit pomocy, w zależności od tego czy rolnik korzystał już ze wsparcia wynikającego z tymczasowych ram kryzysowych, czy nie (rolnicy 280 tys. euro)

 1. WNIOSKUJĘ o przyznanie pomocy finansowej i oświadczam (bez zaznaczania, potwierdzeniem będzie złożenie podpisu pod wnioskiem o udzieleniem pomocy)
 2. Załączniki - w tym polu wskazujemy rodzaj i liczbę ewentualnych załączników dołączonych do wniosku (dodatkowe wyjaśnienia związane ze sprawą, pełnomocnictwo itp.)
 3. Zapoznajemy się z nim tylko
 4. Z nim również, wstawiamy datę i podpisujemy wniosek
 5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, zaznaczamy pola i ponownie wpisujemy datę i podpisujemy.

Jeżeli pojawią się dodatkowe wątpliwości można skorzystać z INSTRUKCJI WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOPŁATY DO KUKURYDZY przygotowanej przez ARiMR.

Agencja będzie czynna dłużej

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

 • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
 • 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
 • w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Oprac. dkol na podst. ARiMR/gov.pl

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 12:08