StoryEditor

Dopłaty do kukurydzy - ruszył nabór wniosków! Terminy, stawki i wzór wniosku!

Biura Powiatowe ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o dopłaty do kukurydzy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. Sprawdź zasady udzielenia pomocy finansowej i pobierz wniosek! Nabór jest bardzo krótki!
21.02.2024., 17:49h

Wnioski o dopłaty do kukurydzy można składać tylko do 29 lutego, więc jest to zaledwie 7 dni. ARiMR zaznaczyła wyraźnie, że w przypadku złożenia wniosku po dniu 29 lutego 2024 r. pomoc nie będzie przyznana.

Za datę złożenia wniosku o dopłaty do kukurydzy uważa się:

  • w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;
  • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla);
  • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

ARiMR będzie czynna dłużej!

Agencja informuje, że aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski wydłuża godziny pracy biur powiatowych. 

  • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r., biura będą otwarte dla rolników w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r. od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
  • ponadto biura będą czynne również w sobotę w dniu 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

​Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy?

ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich (i wykazano w nim uprawy kukurydzy, z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę) i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Jest to pomoc publiczna. 

Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Jaki jest budżet i jakie są stawki dopłat do kukurydzy w województwach?

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

  • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
  • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
  • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

ARiMR dodaje, że jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. 

- Zachęcamy do składania wniosków już w pierwszych dniach naboru, nieodkładanie tego na ostatnie dni. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl - dodaje ARiMR.

Kiedy wypłata dopłat do kukurydzy?

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta kukurydzy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. ARiMR zaznacza, że bardzo istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne. 

Komisja Europejska 19 stycznia br. wyraziła zgoda na udzielenie tej pomocy finansowej polskim rolnikom, a ARiMR ma czas na wypłatę tej pomocy do 30 czerwca br.

Pobierz wniosek 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. kwiecień 2024 10:09