StoryEditor

Dopłaty do silosów: wydłużenie terminu budowy i realizacji. Do kiedy rolnicy mają czas?

Będzie więcej czasu na realizację inwestycji w silosy ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Rolnicy, którzy zdecydowali się na rozbudowę powierzchni magazynowej mają czas na jej zakończenie do końca kwietnia przyszłego roku.
21.02.2024., 10:57h

W rozporządzenie "w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" ministerstwo rolnictwa zaproponowało wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia przez rolników z 31 października 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.

Boom na budowę silosów

Zdaniem MRiRW ograniczy to ryzyko niezrealizowania w terminie przedsięwzięć w zakresie infrastruktury magazynowej, czyli zakupu lub montażu nowego silosa. Ma to obecnie związek z problemami dostawców silosów, głównie w zakresie terminowej realizacji zamówień oraz opóźnień po stronie ekip montażowych. Jest to związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem na tego typu infrastrukturę magazynową, w związku z dużym wolumenem zbóż na rynku wynikającym m.in. ze zwiększonego importu zbóż z Ukrainy.

Z przepisów usunięto również ograniczenie w zakresie czasu trwania przedsięwzięcia – uprzednio było to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowo, koszty poniesione przez wnioskodawcę w terminie do 30 kwietnia 2025 r. uznaje się za koszty kwalifikowalne.

Szacuje się, że na inwestycje w zwiększenie powierzchni magazynowej zdecydowało się ok. 4000 rolników.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. kwiecień 2024 03:29