StoryEditor

Dopłaty do zbóż 2024: Coraz więcej wniosków trafia do ARiMR

W ARiMR trwa nabór wniosków o przyznanie rolnikom dopłat do zbóż sprzedanych od 1 stycznia do 31 maja br. Zboża można sprzedać tylko do dziś, a wnioski składać tylko do 5 czerwca!
31.05.2024., 17:38h

Czasu rolnicy mają coraz mniej. Termin wystawienia faktury za sprzedaż żyta, pszenżyta, jęczmienia, pszenicy lub mieszanek zbożowych mija w piątek 31 maja. Faktury z data po tym terminie nie będą uznawane przez Agencję. Z kolei czas na złożenie wniosku o dopłaty do zbóż rolnicy mają tylko do środy 5 czerwca br.

Ile wniosków wpłynęło do ARiMR?

Przypomnijmy, że nabór wniosków o przyznanie rolnikom dopłat do zbóż rozpoczął się w czwartek 23 maja. Od tego dnia do końca maja do ARiMR wpłynęło prawie 92 tys. wniosków o wsparcie od producentów zbóż. Liczba ta z pewnością wzrośnie, bo nabór potrwa jeszcze 5 dni. Od liczby wniosków będzie zależała ostateczna wysokość pomocy. Jeżeli zapotrzebowanie wynikające ze złożonych przez rolników dokumentów będzie większe niż pula pieniędzy przeznaczonych na ten cel, wówczas finalne stawki pomocy mogą być niższe od stawek zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

- Budżet przeznaczony na dopłaty do zbóż w tym naborze wynosi 2,1 mld zł. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tę kwotę, do obliczenia wysokości wsparcia zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Będzie on stanowić iloraz 2,1 mld zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) - informuje ARiMR.

Jakie są stawki dopłat do zbóż?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wysokość dopłat do zbóż zależy od tego, w jakim przedziale czasowym doszło do sprzedaży ziarna i jego gatunku. W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże między 1 stycznia a 10 marca 2024 r. stawki wynoszą:

  • 1080 zł/ha pszenicy;
  • 740 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Natomiast jeżeli rolnik sprzedał lub sprzeda swoje zboże pomiędzy 11 marca a 31 maja 2024 r. wówczas stawki dopłat do zbóż wynoszą:

  • 1620 zł/ha pszenicy;
  • 1110 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Jak będą wyliczane dopłaty do zbóż?

Jak informuje ARiMR, wysokość dopłat do zbóż, którą może otrzymać rolnik, wyliczana jest na podstawie dwóch algorytmów. W pierwszym przypadku, powierzchnię upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającą z wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2023 roku mnoży się przez stawkę pomocy.

W drugim przypadku, brana jest pod uwagę liczba ton sprzedanych zbóż, wynikająca z faktur lub kopii faktur lub ich duplikatów potwierdzających taką transakcję w danym okresie. Ta liczba ton dzielona jest przez odpowiedni współczynnik – 5,4 dla pszenicy lub 3,7 dla pozostałych zbóż objętych wsparciem. Wynik tego działania mnożony jest przez stawkę pomocy. Niższa z kwot wyliczonych na podstawie tych dwóch metod będzie tą, która może otrzymać rolnik.

Jak można złożyć wniosek o dopłaty do zbóż?

W trwającym do 5 czerwca br. naborze wnioski można złożyć:

- osobiście w wersji papierowej w biurze powiatowym ARiMR

- listownie w wersji papierowej przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej,

- elektronicznie na platformie ePUAP lub w aplikacji mObywatel.

Co trzeba dołączyć do wniosku o dopłaty do zbóż?

Do wniosku o przyznanie dopłat do zbóż trzeba dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż ziarna. Natomiast od spółdzielni produkcji rolnej oraz spółdzielni rolników wymaga się dostarczenia także oświadczenia podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1. ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku temu badaniu lub innego dokumentu potwierdzającego takie badanie.

image

Dopłaty do zbóż 2024: Jak wypełnić wniosek do ARiMR? [INSTRUKCJA]

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 11:21